(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. Camalov F.H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Camalov Fariz Hidayət oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.d., professor, kafedra müdiri

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Nəsimi rayonu, İmran Qasımzadə küçəsi

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1992

Klinik ordinator

ATU-nun Pediatriya fakul-təsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakıxanov k.,23

2

1992-1995

Aspirant

ATU-nun Pediatriya fakul-təsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakıxanov k.,23

3

1996-2005

Assistent

ATU-nun Pediatriya fakul-təsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakıxanov k.,23

4

2005-2011

Dosent

ATU-nun Pediatriya fakul-təsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakıxanov k.,23

5

2011

Professor

ATU-nun Pediatriya fakul-təsinin cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakıxanov k.,23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

10-20.11.2002

Definitive surgical trauma skills

London, UK

2

25.07-10.08.2003

Oncological surgery

Texas, USA

3

01.09-30.12.2004

Laparoskopic surgery

Tubingen, Germany

4

01.01-01.06.2006

Oncological surgery

Bonne, Germany (University Clinikum)

5

05.03 - 25.03.2007

Oncological and laparoscopic surgery

Ankara, Turkiye 

6

2005 - 2015

 

Rusiya Tibb Akademyası, İ.M. Seçinov adına Tibb Universitetinin Cərrahiyyə Klinakası

Moskva, Bolshaya Pirogovskaya küç., Abrikosov döngəsi 80/1.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Антибактериальная профилактика и иммунокоррекция в плановой и экстренной абдоминальной хирургии

Camalov F.H.

211 стр. Элм.

Баку-2011.

2

Эндолимфатическая гепатотропная терапия хирургического эндотоксикоза вследствие перитонита

М.Я. Насиров
Ш.Г.Гусейнов
И.Т.Ахундов

Баку-2011.

3

Ситуационные задачи по хирургии

И.Т.Ахундов

Баку-2011.

4

Cərrahi xəstəlikləri üzrə test və situasuion məsələlər

İ.T.Axundov
T.P.Camalov
V.Ə.Fəttah-Pur

«Тəbib» nəşriyyatı, Бакы, 2012. – 202 с. 

5

Yoğun bağırsağın cərrahi xəstəlikləri.

T.P Camalova.

E.Y.Şərifov

Баку, 2015. 230с.  Dərslik.

6

«Клиническая значимость и преиму-щества применения герниоаллоплас-тики по методике Трабукко при паховых грыжах».

G.T. Hüseynova

Z.İ.Rzayev

Ə.e.x., prof. Q.Ş. Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 134-136. Bakı- 2017.

7

«Применение новых синтетических материалов при симультанной герниоалло-и абдоминопластике больных с послеоперационными вен-тральными грыжами и ожирением».

T.P. Camalova

İ.T. Axundov

Z.İ.Rzayev

Ə.e.x., prof. Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 128-134. Bakı-2017.

8

Əməliyyatdan sonrakı ventral yırtığların müasir müalicəsi

T.P.Camalova

M.Y.Nəsirov

E.Y.Şərifov

Monoqrafiya.

Баку, 2018.

 

Umumilikdə  120 elmi əsər dərc edilmişdir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Qarabağ müharibəsinin veteranı

3

ВЕСТНИК ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ jurnalının redaksiya heyyətinin üzvü