(+99412) 597-38-98

t.e.d., prof. M. Y. Nəsirov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmməd Nəsirov Yahya oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Əməkdar elm xadimi, professor

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1957-1962

Həkim

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1962-1967

Cərrah.şöb.müdiri

Krasnovodsk şəhər klinik xəstəxanası

Türkmənistan SSR

Krasnovodsk şəh.

2

1967-1972

Kiçik elmi işçi

Azərb.Səhiyyə Nazirliy Elmi-

Tədqiqat Klin. Eksperim. Təbabət. Institutu

Bakı şəhəri

3

1972-1977

Assistent  

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri

4

1977-1979

Cərrah.Klinik rəhbəri, Baş həkim

Əlcəzair Xalq Demokrativ Respublikası

ƏXDR, Annaba şəh.

5

1978-1986

Dosent

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri

6

1987-dən

Professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

7

1987-1988

Dekan

ATU-nun II Müalicə-prof.fakült.

Bakı şəh.

8

1988-1995

Baş cərrah

Azərb.Respublikası

Səhiyyə Nazirliyi

Bakı şəh.

9

1996-2013

Xarici əlaqələr üzrə prorektor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh.

10

1991-2014

Kafedra müdiri

Cərrahi xəstəliklər

Bakı şəh.

11

2014-2015

Kafedra müdiri

III Cərrahi xəstəliklər

Bakı şəh.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1976

Təkmilləşmə kursu

Ukraina, Xarkov şəh.

2

1978

Torakal cərrahiyyə üzrə təkmilləş. kursu

Leninqrad şəh.

3

1979

Təkmilləşmə kursu

Ukraina,Kiyev şəh.

4

1982;1984

Cərrahiyyə üzrə təkmilləş.kursları

Moskva şəh.

5

1985; 1986

Cərrahiyyə üzrə təkmilləş.kursları

Moskva şəh.

6

1999

Ixtisas üzrə təcrübə mübadiləsi

Antalya, Türkiyə

7

2009

Ixtisas üzrə təcrübə mübadiləsi

Cenuya Universiteti, İtaliya

8

2010

Ixtisas üzrə təcrübə mübadiləsi

Paris, Fransa

9

2011

Ixtisas üzrə təcrübə mübadiləsi

Pekin, Çin XDR

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Hərbi Səhra cərrahlığı – 272 səh.

Nəsirov M.Y.

Salahov Z.Ə.

Dərslik

2

Klinikİ cərrahiyyə- 735 səh.

Nəsirov M.Y.

Şərifov E.Y.

Salahov Z.Ə.

Dərs vəsaiti.

Bakı-2009.

3

Surgical Disseases – 228 səh.

Nəsirov M.Y.

Şərifov E.Y.

Dərs vəsaiti

4

Situational problems solving in surgery – 198 səh.

Nəsirov M.Y.

Əhmədov Q.X.

Dərs vəsaiti

5

Анализ отд. pезульт. симультанной герниоалло- и абдоминопластики у б-х с послеопер. вентральными грыжами и ожирением.

Джамалов Ф.Г.

Джамалова Т.П.

«Хирургия» им. Н.И.Пирогова №2, 2015, ст.70-74.

6

“Cərrahi endotoksikozlu xəstələrin kompleks müalicəsində dərin venadaxili lazerlə şüalanması (405 nm) üsulunun hemosorbsiya ilə birgə tətbiqi”.

Abdullayev M.M.

Kafadar  M.T.

“Cərrahiyyə” jurn. №1, səh. 3-9. Bakı-2016.

7

“Polip və insitu şiş aşkarlanmasında ko-lonoskopiya üsulunun qiymətləndirilməsi

 

Eyvazova K.Ə.

Nəbiyeva E.V. 

Məmmədova E. T.

Xıdırova  N.M. 

Hüseynov H.M.

Cərrahiyya №1. səh 40-44. Bakı – 2017.

 

 

 

 

 

                                 Umumilikdə 365 elmi əsər dərc edilmişdir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Avropa Cərrahlar Assosiasiyasının fəxri üzvü

2

Azərbaycan Cərrahlar Assosiasiyası

3

Azərbaycan Tibb jurnalı – redaksiya heyətinin üzvü

4

“Cərrahiyyə” jurnalı – Baş redaktorun müavini

5

Хирургия (Восточная Европа) – redaksiya heyətinin üzvü

6

Yeni Azərbaycan Partiyası