(+99412) 597-38-98

t.e.d. prof. İbrahimli Ş. F.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İbrahimli Şakir Feyruz oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.d., professor

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1977

Həkim

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1978-1981

Cərrah

Rusiya Federasiyasının Tula vilayətinin Lenin rayonu Mərkəzi Xəstəxanası

RF Tula vilayəti

 

1981-1982

Klinik ordinator

Ukraynanın Xarkov şəhər Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Cərrahiyyə kafedrasında

Kiyev ş.

 

1982-1994

Böyük elmi işçi

Ukraynanın Xarkov şəhər Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Cərrahiyyə kafedrasında

Kiyev ş.

 

1995

Professor

ATU-nun Pediatriya fakultəsinin Cərrahi xəstəliklər kafedrasında

ATU, Bakı

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1983

Kiyev Elmi-Tədqiqat Klinik və Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutunda ixtisaslaşma kursu keçərək USM üzrə mütəxəssis

Kiyev ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Морфологическая и гистохимическая характеристика стенки толстой кишки у больных с аномалиями ее фиксации,  оперированных по поводу хронического запора.

Гасанов И.А.

Гасанов Р.З.

Azərbaycan Tibb jurnalı 2011- №-3 s. 61-66.

2

Colon fixation abnormality: clinical manifestations, risk faktors.

Hasanov R.Z.

12-ci Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyyə və qastroente-rologiya mater. Baki, 2011. S. 214.

3

Colonic mucoza state and mucus  secretion specifics at refractory constipation cansed by anomaly in ficsation of the colon.

Hasanov R.Z.

Huseynov SH.H.

Prof  Aşurov B.M. an.ol. 70 il. həsr ed. Elmi konfr.Baki, 2013, s.49.

4

Duodenal xoraların közənməsinin uzaq nəticələrinin qiymətləndirilməsində fibroqastroduodenoskopiyanın rolu.

 

Təbabətin aktual prob-lemləri. ATU-nun əmək-daşlarının etilərinin ye-kunlarına həsr ol. elmi konfr. mat. Bakı-2014, s.66-67.

5

Laparoskopik xolesistektomiya: texniki çətinliklər və onlardan çıxış yolları.

 

H.B.İsyaevin 70 il. yubil. həsr ed. elmi-prakt. konfr. mat. Bakı, 2015, s.28-29.

6

«Клиническая значимость и преи-мущества применения герниоаллоп-ластики по методике Трабукко при паховых грыжах».

Hüseynova G.T.

Rzayev Z.İ.

Ə.e.x., prof. Q.Ş. Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 134-136. Bakı- 2017.

 

                                 Umumilikdə 120 elmi əsər dərc edilmişdir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Doktorluq müdafiə şurasının elmi katibidir.

2

Yeni Azərbaycan Partiyası