(+99412) 597-38-98

t.e.d., prof. Axundov İ. T.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Axundov İdris Turqut oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.d., professor

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974-1980

Cərrah

Azərbaycan Tibb institutu

Bakı şəh.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1980-1981

Internatura 

5 saylı şəhər klinik xəstəxanası

Bakı şəh.

2

1981-1984

Cərrah

Xaçmaz rayonun Mərkəzi xəstəxanası

Xaçmaz r-nu

3

1987

Aspirantura

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

4

1988

Baş laborant

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

5

1989

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

6

1994

Dosent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

7

2008-2014

Professor

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

8

2014-2018

Professor

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1983

Kiyev Elmi-Tədqiqat Klinik və Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutunda ixtisaslaşma kursu keçərək USM üzrə mütəxəssis

Kiyev ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Антибактериальная профилактика и иммунокоррекция в плановой и экстренной абдоминальной хирургии

Сamalov F.H.

211 стр. Элм.

Баку-2011.

2

Эндолимфатическая гепатотропная терапия хирургического эндотоксикоза вследствие перитонита

Насиров М.Я.

Гусейнов Ш.Г
Ахундов И.Т.

Баку-2011.

3

Ситуационные задачи по хирургии

 

Сamalov F.H.

Баку-2011.

4

Динамика развития рецидивов грыж у б-х с послеоперацион. вентральными гры-жами (ПВГ) в зависимости от приме-ненных методов герниопластики и плас-тического матер.

Гусейнова  Г.T.

Джамалова Т.П.

Гусейнов  Ш.Г.

t.e.d. porf. Ş.B. İsayevin anad.ol.70 iilik yubil.həsr olun. elmi-prakt konfr.: tezis Bakı-2014.

5

«Применение новых синтетических ма-териалов при симультанной герниоалло-и абдоминопластике больных с послеоперационными вентральными грыжами и ожирением».

 

Camalov F.H.

Camalova T.P.

Rzayev Z.İ.

Ə.e.x., prof. Q.Ş. Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf. mater. səh. 128-134. Bakı-2017.

6

“Клиническая значимость и преиму-щества применения герниоаллопластики по методике Трабукко при паховых грыжах”.

 

Hüseynova G.T.

Camalov F.H.

Rzayev Z.İ.

Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf. mater. səh. 134-136. Bakı-2017.

 

                                 Umumilikdə 120 elmi əsər dərc edilmişdir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

2006 - 2013 AR Prezidentinin Yanında ААК tibb üzrə ekspert şürasının elmi katibi