(+99412) 597-38-98

t.e.d., prof. İsgəndərov F. İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İskəndərov Firdovsi İskəndər oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.d., professor

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1965-1970

Həkim

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1975 -1978

Aspirantura

Rusiya Federasiyasının On-kologiya Mərkəzi Xəstəxanası

Moskva

2

1978-1990

Kiçik elmi işçi

Rusiya Federasiyasının On-kologiya Mərkəzi Xəstəxanası

Moskva

3

1990-1995

Böyük elmi işçi

Rusiya Federasiyasının On-kologiya Mərkəzi Xəstəxanası

Moskva

4

1995-1997

Dosent

Rusiya Federasiyasının On-kologiya Mərkəzi Xəstəxanası

Moskva

5

1997

Professor

ATU-nun III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Хирургический шовный материал на основе полимера и способ его получения.

Вольф Л.А.

Жуковский В.А.

и др.

Онкологич.науч.центр АМН. Приоритет изобретения №1241554 -14 мая 1982 – 01 марта 1986 г.

2

Хирургический шовный материал (его варинты) и способ его получения (его варинты).

Вольф Л.А.

Жуковский В.А.

и др.

Онкологич.науч.центр АМН. Приоритет изобретения №1231663 -15 мая 1982 – 15 января 1986 г.

 

“Qasıq yırtıqlarında residivə səbəb olan amillərin təhlili”.

 

Rəhimov V.Ə.

Rəhimli Ş.İ.

İskəndərov N.Ə.

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh.231-233. Bakı-2016.

 

“Xroniki babasil xəstəliyi vaxtı cərrahi müalicə”.

 

Hüseynov A.S.

İskəndərov N.Ə.

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh.227-231. Bakı-2016.

 

                                 Umumilikdə 120 elmi əsər dərc edilmişdir