(+99412) 597-38-98

t.e.n., dos. Hüseynov Ş. G.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hüseynov Şahin Gürşad oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.n.,dosent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1970-1985

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1985-1986

həkim-interna

Bakı şəhəri təcili tibb yardım xəstəxanasında

Bakı ş.

2

1986-1989

Həkim-cərrah

Sumqayıt şəhəri təcili tibb yardım xəstəxanasının qəbul şöbəsinin müdiri

Sumqayıt ş.

3

1989-1992

Aspirantura

Cərrahi xəstəliklər kafedrasında

Bakı ş.

4

2000-2004

Həkim-cərrah

Dövlətlərarası müqavilə ilə Səudiyyə Ərəbistan Krallığında

Səudiyyə Ərəbistan Krallığında

5

1992-2011

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafedrasında

Bakı ş.

6

2011-2014

Dosent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

7

2014

Dosent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Yırtıq qapısının ölçüsündən asılı olaraq əmıliyyatdan sonrakı ventral yırtıği olan xəstələrin müalicəsinin yaxın nəticələri.

Camalov F.H.

Camalova T.P.

Axundov I.T.

Cərrahiyyə 2014, №2, s. 57-63.

2

Colonic mucoza state and mucus  secretion specifics at refractory constipation cansed by anomaly in ficsation of the colon.

İbrahimli Sh.F.

Hasanov R.Z.

Prof Aşurov B.M. an.ol. 70  il. həsr ed. Elmi konfr. Baki, 2013, s.49.

3

Анализ отдален. результ. симультанной герниоалло- и абдоминопластики у б-х с послеопер. вентральными грыжами и ожирением. Cərrahiyyə 2014. №1. С.16-21.

Джамалова Т.П.

Джамалов Ф.Г.

Ахундов И.Т.

Cərrahiyyə 2014. №1. С.16-21.

 

4

Yırtıq qapısının ölçüsündən asılı olaraq əmıliyyatdan sonrakı ventral yırtıği olan xəstələrin müalicəsinin yaxın nəticələri.

F.H.Camalov T.P.Camalova I.T.Akhundov

Cərrahiyyə 2014, №2, s. 57-63.

5

Динамика развития рецидивов грыж у б-х с послеоперацион. вентральными грыжами (ПВГ) в зависимости от примененных методов герниопластики и пластического матер.

 

Г.Т.Гусейнова

Т.П. Джамалова

И.Т. Ахундов

T.e.d., prof. Ş.B. İsayevin 70 illik yub. həsr edilmiş elmi-prakt. Konfr.:tezis. Bakı-2017.

 

Ümumi 50 məqalə çap olunub

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyası

2

2006-cı ildən  cərrahiyyə üzrə aprobasion komissiyasının elmi katibi