(+99412) 597-38-98

t.e.n., dos. Sultanov Ə. P.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Sultanov Əsədulla Paşa oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.n.,dosent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1971-1977

Cərrah

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1988

Baş laborant

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

2

1990

Assistent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2001

Dosent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Peritonitlərdə hipotermik sanasiya bağırsaqların sekretor fəaliyyətinə təsiri”.

 

Həmzəyev S.M.

Məmmədov R.A.

Əmirov  T.D.

/Azərbaycan-Türkiyyə cərrahiyyə və Qastroenterologiya günləri. 6-7 iyun 2014-cü il.

2

Peritonitlərdə hipetermik sanasiyanın tətbiqinin patofizioloji əsasları.

Fərəcli V.F.

Tahirova Z.A.

Hacıyev S.H.

Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi konfr., səh.48-49. Bakı-2015.

3

К вопросу профилактики и лечения гнойных осложнений хирургических вмещательств у больных с сопутствующими сахарным диабетом

 

Baxşəliyev B.R.

Nəzərov Ə.İ.

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. Səh.273-277. Bakı-2016.

4

«Выбор метода операции при острой хирургической патологии органов брюшной полости у лиц пожилого и старческого возраста».

Baxşəliyev B.R.

Nəzərov Ə.İ.

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. Səh.279-282. Bakı-2016.

5

«Опыт лечения больных стравмами 12-перстной кишки».

Baxşəliyev B.R.

Nəzərov Ə.İ.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçı-rılən elmi-praktiki konfran-sinının meterialları.  Bakı – 2017.

 

 

 

 

 

Ümumi 75 məqalə çap olunub