(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Ramazanov C. N.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Ramazanov Cümşüd Nüsrət oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.n.,dosent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1993

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1995-2005

Baş laborant

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

2

2006-2008

Assistent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2009-2018

Dosent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2009

Türkiyə,  Dokuz Eylul Universiteti. Laparoskopik üzrə

Türkiyə

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qastroduodenal qanaxma residiv-lərinin proqnozlaşdırılması.

Əliyev Ş.X.

Metodiki tövsiyə. 40 səh. Bakı – 2009.

2

“Qanaxma ilə ağırlaşmış piloro-duodenal xoraların əsas patomorfoloji aspektlərinin qanaxmanın residivlərində rolu”.

Ə.M.Məmmədov

X.Ş.Əliyev

K.Ə.Eyvazova

Azərb. Tibb jur., №1, səh. 76-83. Bakı-2014.

3

“Yayılmış irinli peritonit zamanı lipidlərin peroksid oksidləşməsinin və antioksidant sisteminin bəzi gös-təricilərinin dinamikası”.

 

Ə.M.Məmmədov

X.Ş.Əliyev

M.M.Abdullayev

Azərb. təbabətinin müa-sir nailiyyətləri №1, səh. 72-78. Bakı-2014.

4

Qastroduodenal qanaxmaların müa-licə prinsipləri”. ATU əməkdaş-larının eti-lərinin yekunlarına həsr edilmiş

 

Ə.M.Məmmədov

X.Ş.Əliyev

K.Ə.Eyvazova

“Təbabətin aktual prob-lemləri” mövzusunda elmi konfr. mat. Səh. 87-88.Bakı-2014.

5

Kəskin bağırsaq keçməzliyi”.

 

Dərs vəsaiti. Bakı – 2017.

 

Ümumi 70 məqalə çap olunub