(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., dos. Mürsəlov M. M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Mürsəlov Məzahir Mürsəl oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Dosent, t.ü.f.d.

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1991-1996

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-1998

Klinik ordinator

 Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

2

1999-2001

Aspirant

 Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2002-2014

Assistent

 Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

2014

Assistent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2001 mart-may

Ə.Əliyev ad.Dövlət Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunda endoskopiya üzrə kurs

Bakı ş.

2

2013 may

Ə.Əliyev ad.Dövlət Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunda laparoskopiya üzrə kurs

Bakı ş.

3

06  noyabr-

01 dekabr 2017

Ə.Əliyev ad.Dövlət Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutunda endokrinologiya üzrə kurs

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Bilrot-II üsulu ilə mədı rezek-siyasından sonra intraduodenal təzyiqin tənzimlənməsi üsulları.

M.İ.Nəsirov

Səmərələşdirici təklif №409. Bakı - 2001

2

“Mədə rezeksiyasından sonra güdül çatmamazlığının profilaktikası”.

 

M.İ.Nəsirov

Monoqrafiya.“Bəxtiyar-4” İKF-nin mətbəəsi Bakı, 2006, 206 səh.

3

“Mədə rezeksiyasından sonra duodenal güdülün tikişlərinin çatmamazlığının proqnozlaşdırılması”

M.Y.Nəsirov

Şəhadətnamə № 476, 27.03.2007

4

Penitrasiya ilə fəsadlaşmış, soğanaqarxası yerləşmiş duodenal xoraların cərrahi müalicəsi zamanı pankreatit mənşəli 12 b/b güdülü tikişlərinin çatmazlığının profilaktikası.

M.Y.Nəsirov

Səmərələşdirici təklif № 491. Bakı – 22.04.2007

5

“Duodenal güdülün tikişlərinin çatmamazlığının profilaktikasında intraduodenal təzyiqin tənzimlənməsi”.

M.İ.Nəsirov

“Bəxtiyar-4” İKF-nin mətbəəsi, metodiki tövsiyə. Bakı, 2008, 32 səh.

6

Qastroduodenal xoraların cərrahi müalicəsində duodenal güdülün çatmazlığının proqnozlaşdırılması və profilaktikası

M.İ.Nəsirov

“Bəxtiyar-4” İKF-nin mətbəəsi, metodiki tövsiyə. Bakı, 2008, 36 səh.

7

“Cərrahi əməliyyatdan sonra dərin venaların trombozunun profi-laktikası”.

 

Rzayev Z.İ.

Əhmədova Z.T.

Abdiyeva G.X.

Quliyeva N.N.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 347-348. Bakı – 2017.

 

Ümumi 40 məqalə çap olunub

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü

2

Fakultə Elmi Şurasının üzvüdür

3

Appelyasiya imtahanlarının komissiya üzvü