(+99412) 597-38-98

t.e.n., dos. Əliyev Ş.X.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şəfa Əliyev Xanoğlan oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.e.n.,dosent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1960-1966

Həkim

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1966-1968

Klinik-ordinator

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Yusif Səfərov, 25

2

1969

Aspirant

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Yusif Səfərov, 25

3

1970-1989

Assistent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Yusif Səfərov, 25

4

1989-hal-hazıra qədər

dosent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Yusif Səfərov, 25

5

1988-1995

Dekan müavini

I müalicə-profilaktika fakültəsi

Bakıxanov, 23

6

1995-2017

Dekan

Istehsalat təcrübəsi üzrə

Bakıxanov, 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1985

Cərrahiyyə üzrə təkmilləş.kursları

Ukraina,Kiyev şəh.

2

1986

Cərrahiyyə üzrə təkmilləş.kursları

Sankt-Peterburq

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

 “Qastroduodenal qanaxma residivlərinin proqnozlaşdırılması”.

Məmmədov Ə.M.

Ramazanov C.N.

Eyvazova K.Ə.

Metodiki tövsiyyə. 2009.

2

Qanaxma ilə ağırlaşmış piloroduodenal xoraların əsas patomorfoloji aspektlərinin qanaxmanın residivlərində rolu”.

 

Ə.M.Məmmədov, C.N.Ramazanov,

K.Ə.Eyvazova

Azərb. Tibb jur. №1, səh. 76-83. Bakı- 2014.

3

“Yayılmış irinli peritonit zamanı lipidlərin peroksid oksidləşməsinin və antioksidant sisteminin bəzi göstəricilərinin dina-mikası”.

 

Ə.M.Məmmədov,

X.Ş.Əliyev,

C.N.Ramazanov,

M.M.Abdullayev

Azərb. təbabətinin müasir nailiyyətləri №1, səh. 72-78. Bakı- 2014.

4

“Qastroduodenal qanaxmaların müalicə prinsipləri”. ATU əməkdaşlarının eti-lərinin yekunlarına həsr edilmiş

 

Ə.M.Məmmədov,

X.Ş.Əliyev,

C.N.Ramazanov,

K.Ə.Eyvazova

“Təbabətin aktual problemləri” mövzu-sunda elmi konfr. mat. Səh. 87-88. Bakı-2014.

5

“Профилактика ранних осложнений после резекции желудка”.

Nəsirov M.Y.

Şərifov E.Y.

Pənahov D.M.

Əliyev Ş.X.

Abdiyeva G.X.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olun-muş elmi - praktik konfransın materialları. Səh. 50-51. Bakı – 2017

 

Umumilikdə 170 elmi əsər dərc edilmişdir

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Tibb Universiteti müalicə-profilaktika fakultəsinin üzvü

2

Böyük Elmi Şuranın üzvü 

3

Rektorluq Şürasının üzvü

4

Mərkəzi Metodik Şüranın üzvü.

5

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü