(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. Rzayev Z. İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rzayev Ziyalı İsa oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.ü.f.d., assistent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1990

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990-1992

Klinik ordinator

 Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

2

1992-2000

Baş laborant

 Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2000-2014

Assistent

 Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

4

2014-2018

Assistent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

  

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Sayidin aşağı 1/3 hissəsində peri-ferik limfa damarının kateteri-zasiya usulu.

 

Səmərələşdirici təklif N353 05.03.1999

2

Peritonitin müalicəsində endolimfatik limfostimulyasiya.

M.İ.Nəsirov

Monoqrafiya-Bakı-2006 s.150

3

«Применение новых синтети-ческих материалов при симультан-ной герниоалло-и абдоминоп-ластике больных с послеоперационными вентральными грыжами и ожирением».

Camalov F.H.

Camalova T.P.

Axundov İ.T.

Ə.e.x., prof. Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 128-134. Bakı-2017.

4

“Diabetik pəncə sindromunun irinli-nekrotik ağırlaşmaları zamanı müalicə taktikası” .

 

Nəsirov M.Y.

Pənahov D.M.

Mürsəlov M.M. Ələkbərova S.Ə.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 343-344. Bakı – 2017.

5

“Клиническая значимость и преимущества применения герниоаллопластики по методике Трабукко при паховых грыжах”.

Hüseynova G.T.

Camalov F.H.

Axundov İ.T.

Q.Ş.Qarayevin 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf.mater. səh. 134-136. Bakı-2017.

 

Ümumi 70 məqalə çap olunub