(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. İsmayılova D. A.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsmayılova Dilarə Akif qızı

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.ü.f.d., assistent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1990-1995

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996-19797

Internatura

TTYX-da cərrahiyyə ixtisası üzrə

Bakı ş.

2

1997-1999

Klinik ordinator

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2001-2005

Ümumi cərrah

Mərkəzi Klinik Xəstəxanada

Bakı ş.

4

2006-2011

Assistent

Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin cərrahi xəstəliklər kafedrasında

Bakı ş.

5

2011-2014

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

6

2014

Assistent

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 

2017 iyun, iyul, avqust

Ankara Qazi universitetin özəl xəstəxanası. Robotik cərrahiyyə.

Ankara

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Эффективность применения рефлекторно-сегментарного балнеофизитерапевтического лечебного комплекса ЭЛЛТ в комплексном лечении больных с синдромом диабетической стопы.

 

ə.e.x. prof. Z.T.Quliyevanın 90 illik yubil.konfrans mater., səh.234-235. Bakı -2013.

2

Diabetik pəncə sindromu olan xəstələrin kompleks müalicəsinin nəticələrinin qısa xarakteristikası

Mürsəlov M.M.

“Təbabətin aktual problemi” jurn.ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqatlarının yekunları. Bakı-2014, səh.99-100

3

“Клинический опыт применения мануальных узлов при лапароскопической холицистэктомии”.

 

Nəsirov M.Y.

Nəbiyeva E.V.

Abdullayev A.C.

Abdiyeva G.X.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 49-50. Bakı – 2017.

4

Нелактационный мастит в подростковом и юношеском возрасте – особенности клиники, диагностики и лечения

Пирвелиев

Абдуллаев М.М.

Гасымов Р.Г.

Гасымов А.Ш.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 380-382

Bakı – 2017.

 

Ümumi 20 məqalə çap olunub