(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. Şəfiyev İ. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Şəfiyev İmran  Əli oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.ü.f.d., assistent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1999-2005

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2005-2006

Internatura

Mirqasımov adına Respublika klinik xəstəxanasında

Bakı ş.

2

2006-2007

Aspirantura

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2010-2014

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

4

2014-2018

Assistent

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 

2013-2014

Türkiyə Cumhuriyyetində İnönü Universitetinin transplantasiya şöbəsində kurs

Türkiyə

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Molecular adsorbent recirculating system efficacy in graft failure after liver transplant.

 

Yılmaz S.

Kayaalp C.

Abbasov P.

Bayramov N.

Shafiyev İ.A.

Sağlamlıq 2014,     № 2, s.35.

2

Canlı donordan alınmış qaraciyərin ortotopik transplantasiyasından sonrakı biliar ağırlaşmalar. 

Bayramov N.Y.

Məmmədov R.A.

Cərrahiyyə 2015, № 4, s.80.

3

О методах лечения анальной трещины

Насиров М.Я.

Абдиева Г.Х.

Алиев А.Г.

Cərrahiyyə jurn. № 3, ыэр. 33, - 2016

4

“Laparoskopik xolesistektomiya za-manı koaqulyasiya və disseksi-yanın fiziki metodlarının qiymətləndirilməsi”.

 

Nəsirov M.Y.

Şərifov E.Y.

Abdullayev A.C.

Əliyev A.H.

Ə.Əliyevin 120 illik yubi-leyinə həsr olunmuş elmi- praktik konfransın materialları. Səh. 344-345. Bakı – 2017.

 

Ümumi 30 məqalə çap olunub