(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. Abdiyeva G.X.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Abdiyeva Güllü Xanlar  qızı

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Assistent , t.ü.f.d.

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1995-2000

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2000

Baş laborant

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

2

2013-2014

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2013-2014

Assistent

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

08.09.2014-01.12.2014

Türkiyə Respublikası Ankara Tibb Universitetinin Ümumi Cərrahiyə kafed-rasında “Endoskopik Koloproktologiya (müayinə metodları) üzrə” ixtisaslaşma kursu

Türkiyə

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Regarding the diaqnozis of rectal fistulas.

Nasirov M.Y.

Ibrahimova Z.M.

Magerramov T.A

Abstrakts of XIII international Evroazian conqress of surgery and gastroenterologi Baki 12-15Spt, 2013, p.275

2

Диагностика и хирургическое лечение хронических нарушений дуоденальной проходимости у больных гастродуоденальными язвами

Nəsirov M.Y.

Монография, Баку 2014

3

“Клинический опыт применения мануальных узлов при лапароско-пической холицистэктомии”.

 

Nəsirov M.Y.

Nəbiyeva E.V.

Abdullayev A.C.

İsmayılova D.A.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş  elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 49-50. Bakı – 2017.

4

“Профилактика ранних осложне-ний после резекции желудка”.

 

Nəsirov M.Y.

Şərifov E.Y.

Pənahov D.M.

Əliyev Ş.X.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 50-51. Bakı – 2017.

5

Cərrahi əməliyyatdan sonra dərin ve-naların trombozunun profilaktikası”.

 

Rzayev Z.İ.

Əhmədova Z.T.

Mürsəlov M.M.

Quliyeva N.N.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh. 347-348. Bakı – 2017.

 

Ümumi 20 məqalə çap olunub