(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. Qasımov A. Ş.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımov Azər Şımıt  oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.ü.f.d., assistent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1998-2004

Cərrah

Azərbaycan Tibb Institutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2004-2006

Klinik ordinator

Musa Nağıyev adına təcili yardım xəstəxanasında

Bakı ş.

2

2006-2007

Aspirantura

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

3

2010-2014

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

4

2014

Assistent

III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

2014 iyul-avqust

İstanbul Çapa Universiteti tibb fakultəsinin cərrahiyyə üzrə kurs

İstanbul

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Динамика некоторых показа-телей перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных с распространенным перитонитом.

S.B.Suşkov

N.C.Hacıyev

M.P.Quliyev

Cərrahiyyə jurnalı № 4 2011, səh. 13-19.

2

Diaqnostikasının müasir prinsip-lərinin optimallaşdırılması və bəd-xassəli mədə xorlalrının cərrahi müalicəsi.

 

Azərb.–Türkiyə Cərrahiyyə və Qastroenterologiya günləri, Bakı, 6-7-iyun, 2014, s.30-31.

3

Diaqnostikasının müasir prinsiplərinin optimallaşdırılması və bədxassəli mədə xorlalrının cərrahi müalicəsi.

M.Y.Nəsirov

E.V.Nəbiyeva P.M.Abbasəliyeva. 

Azərb.–Türkiyə Cərrahiyyə və Qastroenterologiya günləri, Bakı, 6-7-iyun, 2014, s.30-31.

4

“Qaraciyər exinokokkozunun la-paroskopik müalicəsinə dair”.

 

Nəsirov M.Y.

Abdullayev A.C.

Nəbiyeva E.V.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri. Səh. 118-120.Bakı-2016.

5

“Əməliyytadan sonrakı kəskin pankreatitin proqnozu”.

 

Lətifova L.V.

Abdullayev M.M.

Tahirova Z.A.

Azərbaycan Dövlət müs-təqiliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunmuş konfransın materialları. Tə-babətin aktual problemləri, Bakı - 2017.