(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., ass. Abdullayev M.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Abdullayev Mirsaleh Miryaqub oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

t.ü.f.d., assistent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2000-2006

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-2007

Internatura

Ümumi Cərrahiyyə ixtisası üzrə İnternatura

Bakı  ş.

2

01.08.2007-01.09.2007

Həkim-cərrah

Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasının cərrahiyyə şöbəsi

Fizuli r-n

3

2008-2010

Klinik-ordinatura

Rusya Federasiyası Moskva şəhərində Rusiya Dövlət Lazer Təbabəti Elmi Mərkəzində Ümumi cərrahiyyə ixtisası üzrə

Moskva

4

2010

Assistent

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Baki

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

31.09.2009 - 09.10.2009   

Rusya Federasiyası Moskva şəhəri Rusiya Dövlət Tibb Universitetinin nəzdində Laparoskopik cərrahiyyə kursu

Moskva ş.

2

26.04.2010- 26.05.2010 

Rusya Federasiyası Moskva şəhərində Rusiya Dövlət  Lazer Təbabəti Elmi Mərkəzində  “Cərrahiyyədə Lazer Texnologiyalarının tətbiqi” kursu. 

Moskva

3

16.04.2012  - 23.07.2012  

Rusya Federasiyası Moskva şəhəri Rusiya Dövlət Xalqlar Dostluğu Universitetinin nəzdində Endoskopiya-Hepatobilyar sistemin Endoskopik cərrahiyyəsi kursu 

Moskva

4

18.11.2013- 15.05.2014 

Türkiyyə Cumhuriyyəti EGE Universitetinin ümumi cərrahiyyə bölümündə “Üst Qastrointestenal sistemin Laparoskopik Cərrahiyyəsi və Bariatrik cərrahiyyə” üzrə təkmilləşdirmə kursu.

Türkiyə

5

16.04.2014-20 .04.2014 

T.C  Antalya “Cərrahiyyədə Stapler təlimi və İstifadəsi” kursu.

Türkiyə

 

19.05.2014 -12.06.2014 

Türkiyyə Cumhuriyyəti EGE Universitetinin Qadın xəstəlikləri bölümündə Ginekoloji-Laparoskopik cərrahiyyə kursu

Türkiyə

 

24.04.2017 –05.05.2017

Həkimlərin Təkmilləşdirmə İnstitunda “Plastik cərrahiyyə” üzrə kurs

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Yayılmış irinli peritonit zamanı lipidlərin peroksid oksidləşməsinin və antioksidant sisteminin bəzi göstəricilərinin dinamikası”.

Ə.M.Məmmədov

X.Ş.Əliyev

C.N.Ramazanov

Azərb. təbabətinin müasir nailiyyətləri №1, səh.72-78. Bakı-2014.

2

Yayılmış irinli peritonit zamanı lipidlərin peroksid oksidləşməsinin və antioksidant sisteminin bəzi göstəricilərinin dinamikası.

 

Azərb. təbabətinin müasir nailiyyətləri №1, səh.72-78. Bakı-2014.

3

Peritoneal intoksikasiya zamanı endogen intoksikasiya ilə antioksidant sistemi göstəricilərinin müqayisəli təhlili.

 

Azərb. təbabətinin müasir nailiyyətləri №1, səh. 85-86. Bakı-2014.

4

“Əməliyytadan sonrakı kəskin pankreatitin proqnozu”.

Lətifova L.V.

Tahirova Z.A.

Qasımov A.Ş.

Azərbaycan Dövlət müstəqil-liyinin bərpasının 25-ci ildönü-münə həsr olunmuş konfran-sın materialları. Təbabətin aktual problemləri, Bakı - 2017.

5

Лазерное излучение в комплексном лечении больныx с перитонитом

 

Монография. Москва. 2017