(+99412) 597-38-98

ass. Əliyev A.H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əliyev Aydın Hətəm oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988-1993

Cərrah

Azərbaycan Tibb Institutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1993-1995

Klinik ordinator

Cərrahi xəstəliklər kafed-rasında

Bakı ş.

2

1995

Baş laborant

TTYT kafedrasında

Bakı ş.

3

1996

Baş laborant

Cərrahi xəstəliklər kafed-rasında

Bakı ş.

4

2002

Assistent

Cərrahi xəstəliklər kafed-rasında

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

”Peritonitlər zamanı qaraciyərin morfofunksional dəyişiklərinin tənzimlənməsində enteral müalicə üsullarının tətbiqinin klinik əhəmiyyəti”

 

Namizəd. diss.

2

Mədə rezeksiyalarından sonrakı erkən dövrdə motor-evakuator pozğunluğun səbəbləri və profilaktikasına dair

Nəsirov M.Y.

Məmmədov N.H.

Şərifov E.Y.

Nəbiyeva E.V.

Cərrahiyyə jurn. 2012, №1, c.88-93

3

К диагностике и лечению эхинококкоза печени

Насиров М.Я.

Ахмедов Г.Х.

Мурадова Н.Р.

Azərbaycan-Türkiyə cərrahiyyə və qast-roenterologiya günləri, 6-7 iyun 2014, səh.32-35

4

 “Yuxari qastrointestinal sistem qanaxmalı xəstələrin ümumi qiymətləndirilməsi”. 

Camalov F.H.

Eyvazova K.Ə

Nəbiyeva E.V.

Lətifova L.V.

Qasımov A.Ş.

Azərbaycan tibb jurnalına  2017

5

“Laparoskopik xolesistektomiya zamanı koaqulyasiya və disseksiyanın fiziki metodlarının qiymətləndirilməsi”.

 

Nəsirov M.Y.

Şərifov E.Y.

Abdullayev A.C.

Şəfiyev İ.Ə.

Ə.Əliyevin 120 illik yubileyinə həsr olun-muş elmi-praktik kon-fransın materialları. Səh. 344-345. Bakı – 2017.

Ümumi 30 məqalə çap olunub