(+99412) 597-38-98

t.ü.f.d., b.lab. İsgəndərov N. Ə.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Iskəndərov Nurlan Əkbər oğlu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1994-1999

Cərrah

Azərbaycan Tibb Institutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2000-2002

Klinik ordinator

III Cərrahi xəstəliklər kafedrasında

Bakı ş.

2

2002-2005

Aspirant

III Cərrahi xəstəliklər kafedrasında

Bakı ş.

3

2006-2018

Baş laborant

III Cərrahi xəstəliklər kafedrasında

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Boğulmuş yırtıqların müalicəsinin uzaq nəticələri”.

 

Məmmədov Ə.M. Rəhimov V.Ə.

Rəhimli Ş.İ.

T.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları. Səh. 138-139. Bakı -2011.

2

Babasilin müalicəsində müxtəlif əməliyyat üsullarının yaxın və uzaq nəticələrin müayisəli təhlili. 

 

İskəndərov F.İ.

“Azərbaycan təbabətinin müasir nəaliyyətləri” jurnalı №3, Bakı- 2013.

3

“Qasıq yırtıqlarında residivə səbəb olan amillərin təhlili”.

 

İskəndərov F.İ.

Rəhimov V.Ə.

Rəhimli Ş.İ.

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları. Səh.231-233. Bakı-2016.

4

 “Xroniki babasil xəstəliyi vaxtı cərrahi müalicə”.

 

Hüseynov A.S.

İskəndərov F.İ.

 

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. Səh.227-231. Bakı-2016.

5

“Qasıq yırtıqlarında residivə səbəb olan amillərin təhlili”.

 

İskəndərov F.İ.

Rəhimov V.Ə.

Rəhimli Ş.İ.

AMEA müxbir üzvü, ə.e.x. iqtisad elmləri doktoru, prof. A.Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları. Səh.231-233. Bakı-2016.

Ümumi 25 məqalə çap olunub