(+99412) 597-38-98

b.lab. Hüseynova G.T.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hüseynova Günay Təhməzxan qızı

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

III Cərrahi xəstəliklər

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1996 - 2001

Cərrah

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2003

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti III Cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qasıq yirtığının kompleks müalicəsində Trabukko üsulu ilə yeni rekonstruktiv hernioplastika metodunun rolu.

 

Namiz.dissert.

2

Динамика развития рецидивов грыж у б-х с послеоперацион. вентральными грыжами (ПВГ) в зависимости от примененных методов герниопластики и пластического матер.

Г.Т.Гусейнова

Т.П. Джамалова

И.Т. Ахундов

 

T.e.d., prof. Ş.B. İsayevin 70 illik yub.həsr edilmiş elmi-prakt. Konfr.:tezis. Bakı-2017.

3

«Клиническая значимость и преиму-щества применения герниоаллопластики по методике Трабукко при паховых грыжах».

 

Camalov F.H.

Rzayev Z.İ.

Ə.e.x., prof. Q.Ş. Qarayevin 70 illik yubi-leyinə həsr edilmiş elmi-praktiki konf. mater. səh. 134-136. Bakı-2017.

 

Ümumi 5 elmi məqalə çap olunub