(+99412) 597-38-98

b.lab. Məmmədova E.T.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədova Esmira Tarverdi qızı

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Baş laborant

4

Şöbə

Cərrahiyyə

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

2004-2010

Cərrah

Azərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2010-2011

Internatura

Bakı şəhəri Kliniki Tibbi Mərkəzi

Bakı ş.

2

2012

Baş laborant

III cərrahi xəstəliklər kafedrası

Bakı ş.

 

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

10-13 aprel 2015

Azərbaycan-Almaniya-Turikiyə Cərrahiyyəsi, Onkologiya və Gastroenterologiya üzrə Azərbaycan laporoskopik cərrahiyyə kursunda və ADVANCED kursu

Bakı

2

21 may 2016

Azərbaycan -Turkiyə I-Endokrin simpoziumu. Biopsiya kursu

ATU, Tədris Cərrahiyyə Klinikası

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Yayılmış irinli peritonitin patoge-nezində endogen antimikrob pep-tidlərin və bəzi sitokinlərin rolu”

 

Namiz.dissert.

2

Патогенетическая значимость по-казателей эндотоксикоза, пере-кисного окисление липидов и ци-токинов при гнойном перитоните.

Мамедов А.М.

Кулиев М.Р.

Хирургия 2016 том 5, № 1, ст 57-60

 

3

“Polip və insitu şiş aşkarlanmasında kolonoskopiya üsulunun qiymət-ləndirilməsi”. 

 

Eyvazova K.Ə.

Nəsirov.M.Y.

Nəbiyeva E.V. 

Xıdırova  N.M.

Hüseynov H.M.

Cərrahiyya №1. səh 40-44. Bakı – 2017.

4

“İrinli peritonitin müxtəlif mərhə-lələrində qanda lipid peroksidləş-məsi məhsulları və orta molekul çəkili peptidlərin qatılığının dəyişmə xüsusiyyətləri”.

 

Məmmədov Ə.M.

Tahirova Z.A.

Quliyev M.R.

Lətifova L.V.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçiri-lən elmi-praktik konfransın materialları, 336-338, Bakı- 2017.

5

Düyünlü urun müalicə taktikasının seçimində incə iynə vasitəsilə aspirasion biopsiyanın əhəmiyyəti

A.F. Hummətov A.H.Abbasov

Azərbaycan Tibb Jurnalı N2,s.18-22  Baki 2017

 

Ümumi 15  məqalə çap olunub

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Yeni azərbaycan Partiyası

2

Turk endokrin cerrahi derneyi

3

Britaniya Tibb jurnalı - Best Practice