(+99412) 597-38-98

tex.e.n., dos. Qurbanova N. H.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ataadı

Qurbanova Nəzakət Hacı q.

2

İxtisas

mühəndis – sistemtexnik

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

N

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1974 - 1979

avomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri

M.Əzizbəyov ad. Azərbaycan Neft və Kimya institutu

Bakı ş., Azadlıq pr., 20

2

1985-1989

informasiyanın emalı və idarəetmə sistem-ləri

Azərbaycan EA Kibernetika institutu, qiyabi aspirantura

Bakı ş., F.Ağayev, 9

 

İş təcrübəsi haqqında

N

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1990 – 1996

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov,23

2

1996-2011

baş müəllim

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov, 23

3

2011-hal hazıra qədər

dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov, 23

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

27.09.1999 – 27.12.1999

Azərbaycan Pedaqoji Kadrların ixtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması Baş İnstitutu, kurs

Bakı ş.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Скрининговая система прогно-зирования сахарного диабета типа 2 у лиц с ожирением

Мустафаева А.Г.

“Elektron tibbin multidissip-linar problemləri”, I Respub-lika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 2016

2

İnformasiya texnologiyaları: toksikologiyada diaqnostika və monitoring

Abdullayeva G.G.,

Mirzəzadə İ.H.

“İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2016, 234 s.

3

İnformatikanın əsasları

Talıbova D.A.

Dərs vəsaiti.“İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, Bakı, 2017, 332 s.

4

Ultrasəs müayinələrində qapalı tö-rəmələrin tanınma və identifika-siya sisteminin işlənməsi.

Abdullayeva G.G. və b.

AMEA Xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemləri. Cild XXXVIII, № 3, Bakı 2018, səh.36-44.

5

Tibbi monitorinq sistemi.

Hacıyev Z.Ə.

Təbabətin aktual problemləri - 2018. Elmi-praktiki konf-rans, səh.203.

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

19/09/2001 – ci ildən Nəsimi rayon təşkilatı, Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)- nın üzvü

2

“Qadınlar elmdə və təhsildə” Rusiya cəmiyyətinin üzvü