f.r.e.n., b.m. Aslanov İ. İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İlqar Aslanov İsmət oğlu

2

İxtisas

İnformasiya Texnologiyaları

3

Vəzifə

Baş müəllim

4

Şöbə

Tibbi və bioloji fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1985-1990

Avtomatika və hesabla-ma texnikası

Azərbaycan Texniki Universiteti

Hüseyn Cavid prospekti 25

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-1999

Mühəndis

ATU-nun “Tibbi və bioloji fizika ilə İnformatika və HT kursu” kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç. 23

2

1999-2002

Servis əməliy-yatları şöbəsinin rəhbəri

“A-Computer” şirkəti

Bakı şəh., Nizami küç. 94

3

2000-2011

0,5 şt. Kiçik elmi işçi

AMEA - nın Radiasiya Problemləri İnstitutu

Bakı şəh., B. Vahabzadə küç. 9

4

2003-2014

İnformasiya Texnologiyaları şöbəsinin rəisi

QTSC "BBVB"

 

Bakı ş., ak. Həsən Əliyev küç. 57

5

2007- 2016

0,5 vahid Assistent

ATU-nun “Tibbi fizika və İnformatika” kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., 163

6

2016 indiyədək

Baş müəllim

ATU-nun “Tibbi fizika və İnformatika” kafedrası

Bakı şəh., Səməd Vurğun küç., 163

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

11-16 Mart 2013

ITIL v.3 Edition Foundation Course 

“Softline International Azerbaijan” şirkəti

2

Noyabr 2012

Bilateral Exchange Training Programs

JSC “BCSE”, Belarus, Minsk.

3

3-7 Noyabr 2008

Cisco approved course ICND 1

Softline

4

Fevral  2008

Bilateral Exchange Training Programs

QSC «Moskva Birjası», Rusiya.

5

07-11 Noyabr 2006,

18-24 Yanvar 2006,

23-29  Noyabr 2005

Microsoft approved course  # 2400

Microsoft approved course  # 2279

Microsoft approved course #2277

 

Bakı, “N-Link” şirkəti

 

6

Aprel 2004, May 2005, İyun 2006

Bilateral Exchange Training Programs

İstambul Stock Exchange, Türkiyə.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Положительные аспекты при-менения социальных сетей для обучения студентов

Асланов И. И.,

Талыбова Д. А.

Informatization of society: socio-economic, socio-cultural and international aspects: materials of the IV international scientific conference on January 15–16, 2016. – Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – pp. 48-50.

2

On the methods of evaluation the cost of information technologies in medicine

Sultanli S.I.,

Aslanov I.I.

«Economy modernization: new challenges and innovative practice» 3-rd International Conference, Sheffield, UK. 24 November, 2015, pp. 47-49. 

3

Виртуальные социальные сети в системе образования информа-ционного общества

Асланов И.И.,

Талыбова Д.А.

журнал «Вестник науки и образования», Москва: Проблемы науки - 2015, №9 (11). - С. 10-11.

4

Tibb təhsilində innovativ texno-logiyalar

 

Aslanov İ.İ.,

Talıbova D.A.

“İctimai sağlamlıq və səhiyyə” elmi məqalələr məcmusu, IV cild, ATU. Bakı-2015, s. 102-105. 

5

Процессный подход ITIL для организации работы ИТ-служб медицинских учреждений

 

Тагиев З.А.,

Асланов И.И.

“Фундаментальные и прик-ладные исследования в сов-ременном мире”. Материалы XI междунар. научно.–практич. конфер., т. 1, 29 Сентября 2015.- Санкт-Петербург. – c. 69-71. 

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

ATU - Əməkdaşların Həmkarlar İttifaqı komitəsində üzvlük.

2

MDB ölkələrin Beynəlxalq Birja Assosiasiyasının Texniki Siyasət üzrə Komitəninüzvü.