(+99412) 597-38-98

ass. Qasımova D.G.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımova Dəstə Göyçə qızı

2

İxtisas

Tətbiqi riyaziyyat

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

Tibbi və bioloji  fizika

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1968-1973

Riyaziyyatçı

Bakı Dövlət Universiteti

Z.Xəlilov 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1973-1990

Assistent

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu

Bakı ş.,Azadlıq prospekti, 20

2

1990-hal-hazıradək

assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Tibbi fizika və informatika kafedrası

Bakı ş.,S.Vurğun küçəsi, 167

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1974-1975

Bakı Dövlət Universiteti

Tətbiqi riyaziyyat ixtisas artırma kursu

Bakı ş., Z.Xəlilov 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Nəşr

Müəlliflər

1

Aproximate Construction of the Jost Function by the Collocation Method for Sturm-Liouville Boundary Value Problem

Azerbaijan Journal of Mathematics, İSSN 2218-6816, Volume 3, № 2, July 2013, p.45-61

A.R.Aliev

S.G.Gasymova

N.D.Ahmadzadeh

2

On aproximate solution of mixed boundary value problem for laplace equation

Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics. National Academy of Sciences of Azerbaijan. Volume 40, № 2, р.107-114

E.H.Khalilov

3

Oscillatory integral operators in morrey spaces with variable exponent

Caspian Journal of Mathematics, Ecology and Economics. V.5, № 1, 2017, July, ISSN 1560-4055, p.94-102

G.A.Abasova

4

Katodu karbon nanoborucuqlardan ibarət olan yeni nəsil rentgen aparatları.

Azərbaycan Tibb Universi-teti. Tibbin görən gözü. Şüa diaqnostikasının aktual problemlərinə həsr olun-muş beynəlxalq Elmi prak-tik konfransın materialları. 30-31 mart, Bakı, Azər-baycan. 2019, səh.168-169.

Rəhimov C.Ə.

Axundova F.A.

5

Hardy-Littlewood-Stein-Weiss inequality in the generalized Morrey spaces.

 

An International dedicated to the 80th anniversary of an academician Mirabbas Geogja oglu Gasymov.  Baku/ June 7-8, 2019, P.81-82.

J.J.Hasanov