(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

 1. Организация окозания помощи пострадавшим с поли травмой. Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı.2015 səh, 15-17.
 2. Politravma zamanı borulu sümüklərin sınıqlarının müalicə taktikalarının nəticələrinin müqayisəli qiymətləndirilməsi. Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı.2015,№2, səh 36-41.
 3.  Müştərək travmalar zamanı borulu sümüklərin sınıqlarının erkən osteosintezi. Azərbaycan ortopediya və travmatologiya jurnalı. 2015, №2,səh 46-51.
 4. Bud-çanaq və diz oynaqlarının endoprotezləşməsindən sonra reabilitasiyanın əhmiyyəti. Cərrahiyyə jurnalı, 2016, №2,səh.69-73
 5. Displastik koksartrozun cərrahi müalicəsi. Azərbaycan Tibb jurnalı, 2016, №3, səh.127-132.
 6. Qamış sümüyünün kondulusunun sınığı müştərək travmalı xəstələrdə müalicəsi. Prof. Ə.Əliyevin 120 illiyinə həsr olunmuş konfransı-2016-cı il.Prof Ə.Y.Əhmədzadə.
 7. M.İ.Mirzəyev, və başqaları. Ekstramedullyar osteosintez əməliyyatının müştərək kəllə-beyin travmalı xəstələrdə tətbiqi xüsusiyyətləri. Azərbaycan travmatologiya və ortopediya jurnalı 2016, №2, səh 51-52.
 8. M.İ.Mirzəyev, İ.İ.Mətiyev. Müştərək kəllə-beyin travmalı xəstələrdə üz skleti və ətrafların sınıqlarının cərrahi yanaşma taktikası. Azərbaycan travmatologiya və ortopediya jurnalı 2016, №2, səh 52-53.
 9. R.H.Çodarov və başkaları. Üz skeleti sümükləri sınıqlarının kəllədaxili hematomalı xəstələrdə müalicə taktikası. Azərbaycan travmatologiya və ortopediya jurnalı 2016, №2, səh 54-56.
 10. C.Nəsirli. Psevdoartrozların cərrahi müalicəsi.  Azərbaycan travmatologiya və ortopediya jurnalı 2016, №2, səh 56-57.
 11. E.Q.Yaqubov və başkaları. Fəqərələrin sınıqlarının müalicəsi. Azərbaycan travmatologiya və ortopediya jurnalı 2016, №2, səh 128-130.