Elmi - pedaqoji kadr hazırlığı

1. Rəhimov Z.R. Doktoranturanın 3-cü kursunu bitirmək üzrədir elmi məqalələri 9-jurnal və tezisləri çap olunub ilkin müzakirəyə buraxılma ərəfəsindədir.

“Mövzusunun adı.  Aşağı ətrafların uzun borulu sümüklərinin sınıqları zamanı trombotik fəsadlarının iris risk faktorlarının təyini və müalucəsi”. Elmi rəhbər Professor. Ə.Y.Əhmədzadə.

2. Doktorant Məsimov H.M. 2-ci ilinin sonunun doktorantıdır 4-elmi məqalə çap etdirmiş və tədrisini davam etdirir.

“Mövzusunun adı. Dis plastik koksartrozlar zamanı endoprotezləşmənin alqoritmləri və müalicəsi” Elmi rəhbər Professor. Ə.Y.Əhmədazdə.

3. Dissertant Yaqubov E.Q. Tədrisinin 3-cü ilidir 7-elmi məqalə çap etdirmiş və dissertasiyanı yekunlaşdırmaq ərəfəsindədir.

“Mövzusunun adı. Müştərək travmalarda fəqərələrin fəsadlaşmamış qeyri stabil sınıqlarının müalicə taktikası” Elmi rəhbər.Professor. Ə.Y.Əhmədzadə.