kafedra müdiri t.e.d., prof. E.K. Ağayev

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, atasının adı.

Ağayev Elçin Kamıl oğlu

2

İxtisas

Ümumi cərrah

3

Vəzifə

Kafedra müdiri, professor

4

Ünvan

ATU-nun TCK-nın Ümumi cərrahiyyə şöbəsi

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisas

Təhsil müəssəsinin adı

Təhsil müəssəsinin ünvanı

1

1970-1980

şagird

S.Vurğun adına orta məktəb

Saatlı. r-nu

2

1980-1986

Müalicə işi

ATU-nun

A.B.Bakıxanov 23.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifə

Müəssənin adı

Müəssənin ünvanı

1.

1986-1987

Həkim-interna

M.Nağıyev adına TTYX

Mərdanov qardaşları 1

2

1987-1990

Cərrah

Saatlı r-nu Mərkəzi xəstəxana

Saatlı r-nu

3

1990-1994

Aspirant

ATU-nun Ümumi cərrahiyyə kafedrası

Mərdanov qardaşları 1

4

1995-2004

Assistent t.ü.f.d.

ATU-nun Ümumi cərrahiyyə kafedrası

Mərdanov qardaşları 1

5.

2004-2015

Dosent

ATU-nun Ümumi cərrahiyyə kafedrası

Mərdanov qardaşları 1

6.

2015

t.e.d.,professor

ATU-nun Ümumi cərrahiyyə kafedrası

Mərdanov qardaşları 2

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Instruction for laparoscopic surgeries on appendicitis complicated with peritonitis

M.C.Hasanov J.M.Cafarov M.O.Yusubov A.I.Mammadov

International medical cong-ress, Baku 2016, p.106-108

2

Peritonitlər zamanı orqanizmin hidroba-lansında baş verən dəyişikliklərin intok-sikasiya sindromunun inkişafında rolu

M.O.Yusubov M.Y.Əliyev

S.B.Aşurova

B.X.Abasovun 90 illik yub. konf. mater., Bakı 2013, s.51-52

3

Qanaxma ilə ağırlaşmış mədə və onikibarmaq bağırsaq xoralı xəstələrdə plazmatik hüceyrələrin kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri

A.İ.Məmmədov M.O.Yusubov  S.B.Aşurova

B.X.Abasovun 90 illik yub. konf. mater., Bakı 2013, s.46-47

4

Qastroenterosorbsiyanın bağırsaq ana-stomozu tikişləri tutmazlığının profilak-tikasında əhəmiyyəti 

M.O.Yusubov  S.B.İsrafilova Z.E.İsmayılova T.Ə.Məmmədov

B.X.Abasovun 90 illik yub. konf. mater., Bakı 2013, s.9-10

5

Bağırsaq atoniyasının profilaktika və müa-licəsində fasiləsiz müsariqədaxili (peri-tonarxası) blokada və limfatrop müali-cənin tətbiqi

M.O.Yusubov A.İ.Məmmədov  S.B.İsrafilova T.Ə.Məmmədov

B.X.Abasovun 90 illik yub. konf. mater., Bakı 2013, s.10-10

Cəmi: 82 elmi iş