t.e.d., prof. Ç.M. Cəfərov

 

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, atasının adı.

Cəfərov Çərkəz Məmiş oğlu

2

İxtisas

Ümumi cərrah

3

Vəzifə

professor

4

Ünvan

 

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisas

Təhsil müəssəsinin adı

Təhsil müəssəsi-nin ünvanı

1

1949-1959

Şagird

Şərur r-nu, Dəmirçi orta kənd məktəbi

Naxçıvan MR

2

1959-1965

Tələbə

ATU-nun müalicə işi

Bakı ş.

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifə

Müəssənin adı

Müəssənin ünvanı

1.

1967

Həkim ordinator

4 saylı Bakı şəh. Kliniki xəstə-xanasının köks cərrahlığı şöbəsi.

Bakı şəh. Fizuli küç.

2

1971-1973

Aspirant

Leninqrad şəh. Ümumittifaq Elmi Tədqiqat Pulmanologiya İnstitutu.

Sankt-peterburq

3

1976

Baş elmi işçi

ETKETİ köks cərrahiyyəsi şöbəsi

Bakı şəh.

4.

1982-1987

Doktorant

İ.M.Seçenov adına I Moskva Tibb İnstitutu

Moskva

5

1995-2015

Prof., kafedra müdiri

ATU-nun ümumi cərrahiyyə kafedrası

Bakı şəh.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Mediastenitlərin diaqnostika və cər-rahi müalicəsi

Abasov B.X.

Prof.Abasov B.X.80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi kon-fransın materialları

2

Udlaq-yoğun bağırsaq anastomo-zunun forma laşdırılması

Cəfərov E.Ç.

Prof.Abasov B.X.80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi kon-fransın materialları

3

Yemək borusu-mədə keçidinin si-nir əzələ mənşəli xroniki keçməz-liyinin müalicə prinsipləri

Cəfərov E.Ç

Prof.Abasov B.X.80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-təcrübi kon-fransın materialları.

4

 

 

Prof.Nürəddin Rzanın 75 illiyinə həsr olunmuş elmi təcrübi kon-fransın materialları

5

Влияние выбора оптимальной мобили-зации желудка на сос-тояние регионарного кровотока у оперированныхполных с язве-нной болезнью желудка

Гасымов Э.М

Sağlamlıq -Здаровье №1.2004. Баку.

Cəmi: 209 elmi iş