t.e.d., prof. M.M. Kərimov

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kərimov Məhəmməd Məhəmmədəli

2

İxtisas

Həkim-cərrah

3

Vəzifə

Professor

4

Şöbə

Ümumi cərrahlıq

 

 

Təhsili

 

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1973-1979

Müalicə işi

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı ş. Bakıxanobv küç.23

 

 

İş təcrübəsi haqqında

 

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1979-80

Həkim-intern

M.Nağıyev ad.TYX

Bakı şəh., Mərdanov qardaşları 1

2

1980-83

Həkim-cərrah

1 sayli Sumqayıt şəh. xəstəxanası

Sumqayıt şəh.

3

1983-88

Klinik ordinator, aspirant

SSRİ TEA-nın Viş-nevski ad. Cərrahiyyə  İnstitutiu

Moskva şəh., B. Serpuxovskaya 27

4

1988-Bu günə qədər

Assistent,dosent, professor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı ş., Bakıxanov 23

 

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Хирургическое лечение трофи-ческих язв венозного происхож-дения в условиях управляемой абактериальной среды

Керимов М.М.

Москва, Ж. Хирургия, 1988, №10, стр.102-106

2

Рак пищевода: хирургическое ле-чение и факторы прогноза (мо-нография)

Керимов М.М.

Баку, Элм, 2006, 307с.

3

Способ пластики пищевода желудочной трубкой

Джафаров Ч.М., Керимов М.М.

Москва, Евразийский патент №006662 от 24.02.2006

4

Surgical treatment prinsiples in patients with traumatic inyuries of main vessels, boneyoints of extremities

Kerimov M.M.,

Abushov N.S.et.al.

European Capter Conqress of the International Union of Angioligy, Paris, France, 2010, pp.44-45

5

Трехзональная расширенная лимфодиссекция при раке пи-щевода

Давыдов М.И., Керимов М.М.

Ж.Здоровье, 2007, №2, стр.2-9

6

Aşağı ətraf venalarının xroniki xəstəliklərinin diaqnostikası və müalicəsi üzrə KLİNİKİ PROTOKOL

Kərimov M.M., N.Abuşov, A.Şəmsəddinski

Bakı ş., 2010, 38 səh.

7

Experience of endovenous laser ablation in patients with lover limb varikose veins

Kerimov M.M.,

Abushov N.S.et.al

J.International Angiology, 2013, vol.32, N5,  pp.36-37.

8

Employinq of ozonated auto-hemoterapy in complex surgical teat-ment at patients with thrombangiitis obliterana and kritikal iimb ischemia

Kerimov M.,

Abushov N.S.et.al.

J.International Angiology, 2012, vol.31, No3,

pp.2-3.

9

Comparative study of results of endovenous radiofreguency thermal ablation and open surgery methods in patients with lower limb varicose disease

Kerimov M.M.,

Abushov N.S., et.al.

The Hungarian Journal of Vascular Diseases, XXII, 2015, pp.45-46

 

                      Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

 

Qurumun adı

1.

Beynəlxalq Angioliji Birliyi (Dünya Damar Cərrahları Assosiasiyası)

2

Avropa Damar Cərrahları Assosiasiyası

3

Avropa Venoz Forumu

4

Amerika Fleboloji Forumu

5

Avstraliya Fleboloji Forumu

6

Avropa Cərrahlar Assosiasiyası

7

Türkiyə Damar Cərrahları Dərnəyi   və.s.