t.e.d., prof. M.Y. Əliyev

QISA   MƏLUMAT

1

Adı, soyadı, atasının adı

Əliyev Mübariz Yaqub oglu

2

İxtisas

Cərrah

3

Vəzifə

Ümumi cərrahiyyə kafedrasının professoru, ümumi cərrahiyyə şöbəsinin müdiri.

4

Şöbə

Tədris – cərrahiyyə klinikasının ümumi cərrahiyyə şöbəsi

 

T Ə H S İ L İ

N

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssi-səsinin ünvanı

1

1976-1982

Həkim

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı

2

1982-1983

Cərrah

İnternatura, Baki, 4 saylı xəst.

Bakı

3

1984

Uroloq

Rostov Tibb İnstitutu

Rostov

4

1986-1989

Cərrahiyyə

Aspirantura, Moskva, İ.M. Seçenov adına I Moskva Tibb İnstitutu

Moskva

5

2005

Laparoskopik cərrahiyyə

19 May Universiteti

Samsun, Turkiyə

6

2009

Səhiyyə təşkilatçısı

ABŞ departamenti SABİT proqramı

Vaşinqton, Çikaqo, Minneapolis, Sent-lyuis, ABŞ

 

İ Ş   T Ə Ç R Ü B Ə S İ    H A Q Q I N D A

N

Işləmə müddəti

Vəzifə

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1982-83

Intern-cərrah

4 sayli kliniki xəstəxana

Bakı

2

1983-86

Cərrah

Təcili Tibbi Yardım Xəstə-xanası

Sumqayıt

3

1986-1989

Aspirant

I Moskva Tibb İnstitutu

Moskva

4

1989-1997

Asistent

Azəbaycan Tibb Universi-tetinin ümumi cərrahiyyə kafedrası

Bakı

5

1997-2012

Dosent

Azəbaycan Tibb Universi-tetinin ümumi cərrahiyyə kafedrası

Bakı

6

2012- hal-haziradək

Professor

Azəbaycan Tibb Universi-tetinin ümumi cərrahiyyə kafedrası

Bakı

 

İ Ş T İ R A K   E T D İ Y İ   TƏ L İ M L Ə R   VƏ   K U R S L A R    H A Q Q I N D A

N

İşləmə müddəti

Vəzivə

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1984

Uroloq

Rostov Tibb İnstitutu

Rostov

2

2005

Laparoskopik cərrahiyyə

19 May Universiteti

Samsun, Turkiyə

3

2009

Səhiyyə təşkilatçısı

ABŞ departamenti SABİT proqramı

Vaşinqton, Çikaqo, Minneapolis, Sent-lyuis, ABŞ

 

ELMİ İŞ VƏ MƏQALƏLƏR HAQQINDA QISA MƏLUMAT

 N

 Əsərin  adı

 Çap  olundugu mənbə

 Müəlliflər

1.

Qaraciyər exinokokkozunun laparoskopik cərrahi müa-licəsi

Bakı – 2014 Azər. Tibb Universiteti Əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekun-larına nəşr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusun-da elmi konfransın materiallar.-S.36-37.

Əliyev M.Y.,

Cumşudov C.H.,

Yusubov M.O.,

Rustəmzadə Ü.Ç.

2.

Üç portla laparoskopik xolesistektomiya

Bakı – 2014 Azər. Tibb Universiteti Əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekun-larına nəşr edilmiş “Təbabətin aktual problemləri” mövzusun-da elmi konfransın materiallar.-S.37-38.

Əliyev M.Y.,

Ələsgərova R.Y.

3.

Антидиарейный анастомоз при субтоталбной коль-эктомии

Qəbələ - 2015 Azər. urol. və androl. Assosiasiyalarının IX simpoz.matş-S.22.

Алиев М.Я.,

Алескерова Р.Ю.,

Байрамова Дж.А.

4.

Новый подход к алло-пластике  при вентральных грыжах  живота

Минск – 2015 Хирургия Восточная Европа.-2015.-№2(14).-С.112-117.

Алиев М.Я.,

Гасанов Э.М.,

Алескерова Р.Ю.,

Байрамова Дж.А.,

Гасанов А.,

Мамедов М.М.

 

ÜZV   O L D U G U   Q U R U M L A R   H A Q Q I N D A   QISA   MƏLUMAT

1

1992-halhaziradək

Yeni Azərbaycan pattiyasının üzvü

2

1990-1997

Respublika Gənc Tibb Alimləri Şurasının sədri