t.e.n., dos. V.Z. Qurbanov

1

Ad, soyad, atasının adı.

Vahid Qurbanov Zeyəddin

2

İxtisas

Ümumi cərrah

3

Vəzifə

dosent

4

Ünvan

ATU-nun TCK-nın Ümumi cərrahiyyə şöbəsi

 

Elmi iş

Müəlliflər

Nəşrlər

1

Kəskin pankreatitlərin müasir diaq-nostikası

 

Tağıyev Е.Q.

2

Ümumi cərrahlıqdan təcrübə dərs-lərinin aparılma qaydaları

 

Tibbi-profilaktika fakiltəsi üçün tədris vəsaiti Bakı-2012

3

Целесообразность сочетания гер-ниопластики с абдоминоп-ластикой в хирургии больших и гигантских вентральных грыж

Qasımov E.M.

Məmmədov R.Ə.

Prof. H.A. Sultanovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın mate-rialları.Bakı-2013.

4

Тактика хирурга при остром холецистопанкреатите

Yusubov М.О.

ə.e.x., t.e.d., prof B.X.Abasovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq iştiraklı elmi-praktiki konfransın mate-rialları. Bakı- 2013.

5

Kəskin pankreatit zamanı müalicə taktikası

 

t.e.d., professor B.M.Aşurovun 70 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransının materialları. Bakı – 2013.