t.e.n., ass. E.Q. Tağıyev

 

Qısa məlumat

 

1

Ad, soyad, atasının adı.

Elman Tağıyev Qulu

2

İxtisas

Ümumi cərrah

3

Vəzifə

assisent

4

Ünvan

ATU-nun TCK-nın Ümumi cərrahiyyə şöbəsi

 

Elmi işin adı

Məmmüəlliflər

Nəşrlər

1

Kəskin daşlı xolesistit za-manı orqanizmin immun statusunda baş verən dəyi-şikliklər.

C.N. Hacıyev,

A.H. Hüseynəliyev,

M.O. Yusubov,

N.C. Hacıyev

Prof. B. Aşurovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın material-ları.  Bakı 2013 s. -

2

Yaygın peritonitler sırasında immun status ve sitokin profili sapıklıklarına krikon-servleşdirilmiş cift kanının etkisi

N. Hacıyev,

E. Klimova,   

E. Lavinskaya

XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. Belek, Antalya, Türkiye. Gloria Kongre Merkezi. 15-19 May 2013.

3

Kəskin xolangit, biliar sepsis və ağır biliar sesisli xəstələrdə öd və qanın mikro-bioloji xarakteristikası.

H.S. Bağırov,

S.H. Bağırova

H.Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş xəstəxanadaxili infeksiyalar, antibiotiklərə rezistentlik, dezinfeksiya, antisepti-ka və sterilizasiya pro-blemləri beynəlxalq simpoziumu. 03-04 may 2013, ATU, Bakı

4

Qarın boşluğunun trav-maları zamanı xəstələrin müa-yinəsi.

H.S. Bağırov,

S.H. Bağırova

Bakı Hərbi Cərrahi Simpo-ziumu. Bakı, 2013. səh. 49.

5

Xoledoxolitiaz ve mekanik sarılıkla ağırlaşmış akut taşlı xolesistitlerde cer-rahi taktik.

 

11. Türk Hepatopan-kreato-bilier Cerrahi kongresi. Belek, Anta-lya, Türkiye. Cornelia Diamond Kongre Merkezi. 2013.