(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.d., prof. G.Ç. Gəraybəylı

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Gəraybəyli Gəray Çingiz oğlu

2

İxtisas

Psixiatriya

3

Vəzifə

ATU-nun psixiatriya kafedrasının müdiri, professor

4

Şöbə

ATU-nun psixiatriya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1984-1992

Həkim,

müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç.,ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

Avq 2007 –

hal hazırda

Baş psixiatr, Psixi Sağlam-lıq məsələləri üzrə milli koor-dinator

Azərbaycan Respublikasının

Səhiyyə Nazirliyi

 

 

2

Dek 2007 –

hal hazırda

Kafedra müdiri, professor

ATU, Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh, Nəsimi rayonu,

Bakixanov küç.,ev 23

3

1996 - 2007

Dosent

ATU, Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh, Nəsimi rayonu,

Bakixanov küç.,ev 23

4

1993 - 1996

Assistent

ATU, Psixiatriya kafedrası

Bak şəh, Nəsimi rayonu,

Bakixanov küç., ev 23

5

1992 - 1993

Baş laborant

ATU, Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh, Nəsimi rayonu ,

Bakixanov küç.,ev 23

6

1988 - 1992

Tələbə

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi rayonu,

Bakixanov küç.,ev 23

7

1986 - 1988

Hərbi qulluqçu

Sovet Ordusu, həqiqi hərbi xidmət

-

8

1984 - 1986

Tələbə

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Nəsimi rayonu,

Bakixanov küç.,ev 23

 

Təlimin müddəti

Təliminadı

Təlimin keçirildiyi ünvan

 

1

15.08.2001 -12.12.2001

Cənubi Kaliforniya Universiteti (ABŞ)

ABŞ Dövlət Departamentinin Fulbright Proqramı üzrə elmi ezamiyyət

ABŞ, Cənubi Kaliforniya

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

“Məsləhət-müalicə psixiatriya yardımının və psixiatriya dispanser müşahidəsinin aparılmasına dair”

F.N.İsmayılov

Metodik tövsiyələr Bakı, 2014

2

“2008-2012-ci illərdə Azərbaycanda ic-timai təhlükəli əməl törətmiş və məcburi müalicəyə cəlb olunmuş psixi pozuntudan əziyyət çəkən şəxslərin demoqrafik, klinik-diaqnostik və kriminoloji analizi”

A.R. Rəsulov

Azərbaycan Psixiatriya jur-nalı№ 2 (27), Bakı, 2014, s. 8 -18

3

“Anlaqlı və anlaqlılığı istisna etməyən vəziyyətdə cinayət törətmiş şəxslərdə daha çox rast gəlinən psixi və davranış pozuntuları”

T. Rzayev,

N.Novruzova

 

Azərbaycan Psixiatriya jur-nalı № 2 (27), Bakı, 2014, s. 19 – 27

4

“AR CM-nin 21.3 və 78.1 maddələrinə uyğun olaraq məcburi müalicə tədbiri tətbiq olunmuş şəxslərin təkrar ictimai təhlükəli əməllərinin müqayisəli təhlili”

T.Z. Rzayev

Bakı Universitetinin Xə-bərləri, Sosial-Siyası Elm-lər Seriyası, 2, 2014, s. 51- 57

5

«Анализ мер принудительного лечения, применяемых в отношении лиц, со-вершивших преступления во вменяе-мом состоянии или состоянии, не исключающем вменяемость за пос-ледние 10 лет в Азербайджане»

T.Z. Rzayev

Вестник проблем био-логии и медицины (Украина), 2015, вып. 3, том 1 (122), стр. 183-187

Cəmi: 77

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumunadı

1

Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyasının vitse-prezidenti