(+99412) 597-38-98

t.e.d., prof. İsmayılov N.V.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

İsmayılov Nadir Vedan oğlu

2

İxtisas

Psixiatriya

3

Vəzifə

ATU-nun Psixiatriya kafedrasının professor

4

Şöbə

Psixiatriya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1962 - 1968

Müalicə işi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

Hal - hazırda

professor

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

2

 

Dosent

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

3

1970

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

4

1968 – 1970

Həkim-psixiatr

Bakı şəh., 2 saylı Kliniki Psixiatriya Xəsrəxanası

Bakı şəh., S.Rüstəm küç., ev 40

 

İştirak etdiyi təlimlər və kurslar haqqında

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirildiyi ünvan

1

1975 – 2 ay

Təkminləşdirmə kursları

Moskva şəhəri, Seçenov adına Tibb Universiteti

2

1980 – 2 ay

Təkminləşdirmə kursları

Moskva şəhəri, Seçenov adına Tibb Universiteti

3

1983 – 1 ay

Təkminləşdirmə kursları

Moskva şəhəri, Seçenov adına Tibb Universiteti

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat  (son 10 il ərzində)

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

«Коррекция поведенческих и ког-нитивных нарушений у детей с эпилепсией.

Н.Ф. Гашимзаде

АРJ, № 14, 2007, səh. 12-16

2

Narkotik mənşəli abstinensiya sind-romunun aradan qaldırılması va-riantı.

B. Ə. Hüseynov,

F. X. Köçərli.

Q.A. Məmmədov,

E. İ. Həziyev

Azərb. Psixiat. Jurnalı, № 13-2007, s. 27-41

3

Psixiatriya yardımının bəzi prob-lemləri haqqında

 

Azərb. Psixiat. Jurnalı № 13-2007,s 5-6.

4

Psixiatriyadan Terminoloji qlossari.

 

Bakı 2007, Çinar-çap 162 səh

5

Autogen məşqin qısa müddətdə öyrədilməsi üsulu.

 

Nevrologiyanın və psixiatri-yanın aktual məsələləri, Nax-çıvan 2008 s. 109-112

Cəmi 48

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası (APA)

2

Beynəlxalq Psixoterapiya Akademiyası (ABŞ)

3

Ümümdünya Psixiatriya Assosiasiyası

4

Avropa Psixiatriya Assosiasiyası