t.e.n., dos. Eldarova N.N.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Eldarova Nərminə Nəriman qızı

2

İxtisas

Psixiatriya

3

Vəzifə

Dosent

4

Şöbə

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1986 - 1991

pediatr

NAzərbaycan Tibb İnstitutu

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1996 – hal hazırda

assistent

ATU - nun Psixiatriya ka-fedrası

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

2

1992-1995

Həkim-psixonevroloq

“Aylə” planlaşdırma Mərkəzi

Bakı şəh, Puşkin küç.

3

1991-1992

Həkim-intern

K.Fərəcov adına Pediatriya İnstitutu

Bakı şəh., 8-ci parallel küçəsi

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Агрессия при расстройствах личности

Eldarova N.N.

Səmədov A.A.

Həsən-zadə L.A.

Вестник Ассоциации пси-хиатров Украины, 2011, № 2

2

Клинико-демографическая характе-ристика лиц с расстройствами лич-ности, совершивших гетеро-и аутоаг-рессивные действия

Eldarova N.N.

Əsədov B.M.

Azərbaycan Psixiatriya Jurnalı, 2013, № 2(25)

3

Девиантное и противоправное пове-дение у лиц с расстройствами лич-ности

Eldarova N.N.

 

Психическое здоровье, 2015, № 6

4

Клинико-психопатологические и па-топсихологические характеристики лиц с расстройствами личности, со-вершивших аутоагрессивные действия

Eldarova N.N.

Əsədov B.M.

Вестник неврологии, пси-хиатрии и нейрохирургии, 2015, № 8

5

Агрессивные и аутоагрессивные действия у лиц с расстройством личности

Eldarova N.N.

 

ATU-nun əməkdaşlarının elmi-tədqiqat işlərinin ye-kunlarına həsr edilmiş “Təba-bətin aktual problemləri” möv-zusunda elmi konfransın ma-terialları, Bakı, 2015

Cəmi 9

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası