(+99412) 597-38-98

ass. Hacıyev S.R.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hacıyev Seymur Rafiq oğlu

2

İxtisas

Psixiatriya

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1993 - 1996

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Nəsimi rayonu, Bakıxanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2007 – hal-hazırda

Assistent

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray. Bakıxanov küç., ev 23

2

2000 – 2007

Baş laborant

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

Bakı şəh., Nəsimi ray. Bakıxanov küç., ev 23

3

1999 - 2000

Həkim-intern

Bakı şəh., 2 saylı Kliniki Psi-xiatriya Xəstəxanası

Bakı şəh., S. Rüstəm küç., ev 40.

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Вопросы совершенствования помо-щи в области психического здоровья у детей и подростков

Hacıyev S.R.

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı 1 (15), Bakı 2008, səh 70 - 79

2

Течение эпилептических психозов и их судебно-психиатрическая оценка

S.R.Hacıyev

N.R.Hacıyeva

R.E.Hacıyev

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı 2 (19), Bakı 2010, səh 98 - 103

3

Сравнительное изучение примене-ния сердолепта у лиц, страдающих щизофренией

S.R.Hacıyev

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı 2 (21), Bakı 2012, səh 7 - 14

4

Сравнительные клинические иссле-дования сердолепта

S.R.Hacıyev

Azərbaycan Med Jurnalı Bakı 2011

5

Ürəyin işimik xəstəliklərində depressiv pozuntular

S.R.Hacıyev

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı 1 (22), Bakı 2012, səh 86 - 96

6

Sinir anoreksiyası (İ C M A L )

S.R.Hacıyev

C.F.Məmmədzadə

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı 1 (28), Bakı 2015, səh 57 - 65

 

Üzv olduğu qurumlar haqqında qısa məlumat

Qurumun adı

1

Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası