(+99412) 597-38-98

ass. Hüseynbəyli E.Y.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Hüseynbəyli Eldin Yaqub oğlu

2

İxtisas

Psixiatriya

3

Vəzifə

Assistent

4

Şöbə

ATU-nun Psixiatriya kafedrası

 

Təhsili

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisəsinin adı

Təhsil müəssisəsinin ünvanı

1

1988 - 1995

Həkim-psixiatr

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2002 – hal-hazırda

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimir ray. Bakixanov küç., ev 23

2

1999 – 2002

Assistent-stajor

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

3

1995 – 1999

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh, Nəsimi ray. Bakixanov küç., ev 23

 

Elmi iş və məqalələr haqqında qısa məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Клинические особенности рисполепта

Hüseynbəyli E.Y.

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı №3, 2000, səh 87

2

Изучение социальных мотивов неза-вершенных самоубийств

Hüseynbəyli E.Y.

Sultanov A.A.

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı № 10, 2005, səh 18

3

Суицид при шизофрении. Факторы риска, анализ психодинамики, мето-ды превенции.

Hüseynbəyli E.Y.

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı №1 (20), 2011, səh 50

4

Исторические аспекты исследования самоубийств

Hüseynbəyli E.Y.

Sultanov A.A.

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı № 1 (11), 2006, səh 55

5

К завершенным суицидам в г.Баку за последние три года

Hüseynbəyli E.Y.

Azərbaycan Psixiatriya Jur-nalı №2 (16), 2009, səh 23- 30

 

Üzvolduğuqurumlarhaqqındaqısaməlumat

Qurumunadı

1

Azərbaycan Psixiatriya Assosiasiyası