(+99412) 597-38-98

Mühazirə mətnləri

Müalice-profilaktika fakültəsi

Mühazirə 1
Mühazirə 2
Mühazirə 3
Mühazirə 4
Mühazirə 5
 
                  
Hərbi tibb fakültesi

Mühazirə 1
Mühazirə 2
Mühazirə 3
Mühazirə 4
Mühazirə 5  

Ədəbiyyat siyahısı