(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

LAYİHƏ
Fevralda 2012 Bakıdan partnyorlar ilə birgə "psixiatriyada qlobali İnisiativanın" litva Qeyri Dövlət Təşkilatı - "inkişaf naminə Təşəbbüsdür" və psixiatriya kafedrasının Azərbaycan Tibbi Universiteti
2-uf illik layihə "hüquqların (haqların) və 5 Azərbaycanın rayonunda səhiyyənin xidmətlərinin istifadəçilərinin psixinin imkanlarının Genişlənilməsinə" başladı. Bu layihə köməyə davamlı inkişafa və Azərbaycanda yoxsulluğun ixtisarına yönəldilmişdir (göndərilmişdir), və imkan yaratmaq xidmətin istifadəçilərinin psixi sağlamlığının birgə yanaşması cəmiyyətə onların imkanlarının və inteqrasiyanın genişlənilməsi üçün axtarır. Layihə güman edir ki, Azərbaycanda psixi sağlamlığın mühafizə xidmətlərinə istifadəçilərin cəlb etməsi növbəti beş sahədə (ərazidə) yerli Qeyri Dövlət Təşkilatının potensialının bərkidilməsi yolu ilə yüksəldilmiş ola bilər: Bakı, Gəncəyə, Dodağa, Maştaqax və Şəki. Layihə psixi sağlamlıq sahəsində yeni təşəbbüslərin aktivləşdirməsinə imkan yaradır, beləliklə, dolayısilə hamının (hər şeyin) xeyrinə, hansılar ki, ixtisaslaşdırılmış, icma və möhkəm psixi sağlamlığı tələb edirlər. Məhdudlaşdırılmış imkanlarla təsvir dəyişməyə başlayacaq, buna görə psixi sağlamlığın xidmətləri istifadəçilər cəmiyyətə birləşmək və onların rifahını yaxşılaşdırmaq daha yaxşı bacaracaqlar. Gözlənilir ki, layihə çərçivəsində yaradılmış resurs mərkəzi psixi sağlamlığın başlanğıc üçün icma mühafizə xidmətlərinin əlaqələndirən orqanı kimi işləyəcək, daxil olmaqla və səhiyyənin, təhsilin (yaranmanın) inkişafının və onların ailələrinin üzvlərinin dəstəyinin sisteminin xidmətlərinin psixi istifadəçilərinin aktivləşdirmələri, psixi sağlamlığın problemləriylə insanların hüquqları (haqları) üçün damğaya və diskriminasiyaya və mübarizəyə qarşı kampaniyalar. Layihə təşəbbüs edir ki, 5 Azərbaycanın regionunda xidmətin istifadəçilərinin psixi sağlamlığı hərəkətlərdə özünü təşkil etmək, müalicə və bərpanın psixososialnoy-u haqqında informasiyanın alınmasına öz hüququ (haqqı) üçün mübarizə aparanlar onlara lazım, hörmətlə yanaşmaq üçün və üstünlüklə, həmçinin ki, psixi sağlamlığın problemləri haqqında məlumatı olmanın ictimainin artımı və, xüsusi halda istifadəçilərin səhiyyəsinin psixi hərəkətlərinə münasibətin (əlaqənin), davranışın və inamın icmaları müsbət təsir edir, vətəndaş cəmiyyəti aktivləşdirir, həmçinin səhiyyənin psixiatrik xidmətinin istifadəçilərinin əlavə etməsi (qoşması) bütovlükdə stimullaşdırır. Bu fəaliyyət təsir edəcək və xidmətlərin istehlakçılarının psixi sağlamlığı üçün faydalı olacaq, psixi sağlamlıq sahəsində işləyən vətəndaş cəmiyyətinin təşkilatları kütləvi informasiya vasitələrlərinin nümayəndələri, həmçinin yerli cəmiyyətin üzvləri.

06-09 Aprel 2013-cü il tarixində Nissada (Fransa ) Psixiatriya Üzrə Avropa Kongresi (EPA 2013) baş tutacaq.
Azerbaijan Tibb Universitetın Psixiatriya Kafedrasinan bir necə işçiləri həmin konfrasda Azerbaycanı təmsil edəçəklər.
Bu cavan həkimlərin arasında həmçinin, onlardan biri Haciyeva Narmin Psixiatriya üzra boyük kongreslarda qrand eldə etdi, o cümlədən xüsüsi hazirlanmış cəvan psixiatirlar üçün hazirlanma kurslarında iştrak edir.