(+99412) 597-38-98

kafedra müdiri, t.e.n., dos. Salihov M.S.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Salihov Mustafa Salih oğlu

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın müdiri

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1960-1966

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1968-1971

Aspirantura

Azərbaycan Tibb Universiteti (Bakı)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

okt. 2002- hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrasının müdiri

ATU

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1987-1994

Baş terapevt

Azərbaycan Respub-likası Səhiyyə Nazirliyi

Bakı şəhəri

3

1991-2002

Poliklinik terapiya kafedrasının müdiri

ATU

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

4

1977-1990

Dosent

ATU Hospital terapiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

5

1981-1984

Şəhər hospitalı şöbə müdiri

Djelfa şəhəri

Əlcəzair Xalq Demok-ratik Respublikası

6

1971-1976

Assistent

ATU Hospital terapiya kafedrası

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

7

1968-1970

Aspirant

ATU Hospital terapiya kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

8

1967-1968

Həkim-ordinator

Semaşko adına Klinik xəstəxanası

Bakı şəh., Mirqasımov küç., 1

9

1966-1967

Həkim-ordinator

Mərdəkan kardio-nevroloji sanatoriya

Bakı şəh., Azərbaycan Respublikası Həkimlər İttifaqı

10

1963-1966

Tibb qardaşı

Səhiyyə Nazirliyinin 4-cü İdarəsinin 2 saylı poliklinikası

Bakı şəhəri Səhiyyə Nazirliyi

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1

15.05. – 13.06.1967

Qastroenterologiya kursları (Moskva alimlərin iştirakiylə)

Bakı şəhəri

2

07.01. –  02.02.1974

Peşə patologiyası Təkmilləş-dirmə

Moskva şəhəri, Mərkəzi hə-kimlər təkmilləşdirmə institutu

3

18.04. – 19.05.1978

Təkmilləşdirmə

Moskva şəhəri, Seçenov adına Tibb Universiteti

4

13.12. – 23.12.1989

Mülki müdafiə Tibbi Xidmətinin Təşkili Tsikli (Baş terapevtlər üçün)

Kiyev şəhəri, Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutu

5

05.10.2000

Kliniki protokollara aid dərslər (Ailə təbabəti)

Moskva şəhəri (Amerika Beynəlxalq Səhiyyə Birliyi)

6

07.09. – 10.09.2004

Beynəlxalq Homotoksikologiya Akademiyasının kursları

Moskva şəhəri

7

10.09. – 20.09.2007

Bioloji Təbabət Kursları

Xerson – Yalta (Ukrayna)

8

14.03. – 18.03.2008

Tətbiqi Homotoksikologiya

Bakı şəhəri

9

21.10. – 25.10.2008

Ailə planlaşdırılması üzrə dip-lomaqədər təhsilin yaxşılaş-dırılması

Tbilisi şəhəri

10

23.09. – 29.09.2010

Reproduktiv sağlamlıq və ailə planlaşdırılması (USAİD)

Bakı şəhəri

11

11.04. – 15.04

Kardiologiya

Moskva şəhəri

12

21.05. – 30.05.2011

Homotoksikologiya üzrə kurslar

Almaniya, Baden-Baden

13

14.11. – 18.11.2011

Psixi pozuntuların ilkin tibbi yardım səviyyəsində diaqnosti-kası və müalicəsi

Bakı şəhəri

14

23.03. – 30.03.2013

Ailə təbabəti üzrə kurslar

Türkiyə, Antalya şəhəri

15

15.04. – 19.04.2013

Daxili xəstəliklər

Moskva şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Семейная медицина в Азер-байджане: проблемы и перс-пективы

М.С.Салихов

Bakı şəhəri, Azərbaycan Tibb jurnalı, 2006, səh. 165-167

2

Семейный врач и психическое здоровье

М.С.Салихов,

Г.Ч.Герайбейли,

К.М.Салихова

Bakı şəhəri, Tibb Universitetinin 80-illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, 2010, səh. 281-282

3

Ailə təbabəti (dərslik)

M.S.Salihov

Bakı-2011, 215 səh.

4

Azərbaycanda palliativ yardımın təşkilinə dair metodik vəsait

M.S.Salihov, G.Əfəndiyeva, F.Hüseynov və başqaları

Bakı-2014, 71 səh.

5

İİV / QİCS-in (İnsanın immun-çatışmazlıq virusu / Qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu) Erkən diaqnostikasında ailə həkiminin rolu (dərs vəsaiti). 

M.S.Salihov, D.A.Mahmudova, Z.İ.Əlizadə, K.M.Salihova

Bakı-2017, 189 səh.

Cəmi: 250

 

Üzv olduğu haqqında məlumat

Qurumun adı

1

Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının professoru

2

«Təfəkkür» universitetinin professoru

3

«Ailə həkimi» jurnalın məsləhətçisi

4

«Bioloji təbabət» jurnalın redaksiya heyətinin üzvü

5

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü və «Tibb coğrafiya» seksiyasının sədri

6

Azərbaycan Terapevtlər Cəmiyyətinin sədr müavini

7

AR Səhiyyə Nazirliyinin terapiya üzrə Sertifikasiya Komissiyanın üzvü

8

AR Təhsil Nazirliyin Elmi-ekspertiza Komitəsinin üzvü