t.e.n., dos. Əli-zadə L.İ.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Əli-zadə Ləman İsmayıl qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın dosenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1982-1988

Müalicə işi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2013-halhazırda

Ailə təbabəti kafed-rası, dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

2015-hal-hazırda

Ümumi şöbəsinin müdiri

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Bakı şəhəri

3

2013-2015

Ailə təbabəti kafed-rası, dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

4

2010-2013

Ailə təbabəti kafed-rası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

5

2007-2010

Menecer

Nikomed Farma-sevtik Şirkəti

Bakı şəhəri

6

1990-2007

I Daxili xəstəliklər kafedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

7

1989-1990

I Daxili xəstəliklər kafedrası, baş la-borant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

8

1988-1989

Həkim-interna

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

 

Elmiməqalələrhaqqındaməlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Артериальная гипертензия у пожилых лиц в практике семейного врача. (Məqalə)

М. С. Салихов,

Л. И. Ализаде,

К. М. Салихова

Azərbaycan Tibb Universitetinin insan anatomiyası kafedrasının yaradılmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans materiallarının toplusu. Bakı, 2014

2

İİV / QİCS-in (İnsanın immun-çatışmazlıq virusu / Qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu) Erkən diaqnostikasında ailə həkiminin rolu (dərs vəsaiti). 

M.S.Salihov, D.A.Mahmudova, Z.İ.Əlizadə,

K.M.Salihova

Bakı-2017, 189 s.

3

Anafilaksiyanın tanınması.

Əli-zadə L.İ.,

İsrafilova Ş.Y.

Sağlamlıq jurnalı, N1,Bakı- 2015

4

Ailə həkiminin təcrübəsində rast gələn klinik simtomlar. (Monoqrafiya).

Əli-Zadə L.İ.

Bakı -2015

5

Гипертония в практике семейного врача.

Əli-zadə L.İ.

Sağlamlıq jurnalı, N2, Bakı -2015

Cəmi: 35