t.e.n., dos. Kərimov N.C.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Kərimov Nizami Cabir oğlu

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedrasının dosenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1968-1974

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu (Bakı)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1980-1982

Aspirantura

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu (Bakı) və Baku-lev adına Ürək və Damar Cərrahiyyə İnstitutu (Moskva)

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23 Moskva şəhəri, Lenin prospekti, 8

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2009-hal-hazırda

Dosent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ailə təbabəti kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1990-2009

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, Ailə təbabəti kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

3

1987-1990

Assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti, II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

4

1984-1987

Baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti, II Daxili xəstəliklər kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

5

1980-1982

Aspirant

N. Nərimanov adına Azər-baycan Dövlət Tibb İnstitutu (Bakı) və Bakulev adına Ürək və Damar Cərrahiyyə İnstitutu (Moskva)

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

Moskva şəhəri, Lenin prospekti, 8

6

1977-1978

Həkim-ordinator

Daxili İşlər Nazirliyi, Tibbi-sanitar hissə

Bakı şəhəri

7

1975-1977

Hərbi həkim

Sovet Ordusu, Tibbi-sanitar hissə

Krasnovodsk şəhəri

8

1974-1975

Həkim-interna

1 saylı Şəhər Klinik Xəstə-xanası

Bakı ş. Mir-Qasımov küç., 1

 

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin keçirdiyi ünvan

1

1988

Təkmilləşmə

Novosibirsk şəhəri

2

dek.1990 – dek.1991

Ənənəvi Çin təbabəti Təkmil-ləşmə

Çin Xalq Respublikası, Çendu şəhəri

3

sentyabr 2003

Homotoksikologiya kursu

Bakı şəhəri

4

14.12. – 18.12.2011

Psixi pozuntuların ilkin tibbi yar-dım səviyyəsində diaqnostikası və müalicəsi kursları

Bakı şəhəri, Ailə Sağlamlıq Mərkəzi

 

Elmiməqalələrhaqqındaməlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ailə həkimlərin praktikasında iynəbatırma üsulu ilə müalicə. (tədris metodik vəsait)

Kərimov N.C.

Bakı, 2011, 20 s.

2

Ailə həkiminin təcrübəsində iynəbatırma metodu (dərs vəsaiti)

Kərimov N.C.

Bakı, 2014, 155 s.

3

Лечение энуреза чжень-цзю терапией (иглоукалывание и прижигание) в амбулаторно-поликлинических условиях.

Kərimov N.C.

Azərbaycan Tibb Jurnalı, № 3, Bakı, 2014, səh. 109-111

4

Лечение мигрени с помощью иглоукалывания в амбулаторно-поликлинических условиях.

Kərimov N.C.

Sağlamlıq, Bakı, 2014, № 3, səh. 106-108

5

Комплексное лечение больных с нев-ритом лицевого нерва в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Kərimov N.C.

Azərbaycan təbabətinin müasir nailiyyətləri, 2015, № 1, səh. 189-191

Cəmi: 32