(+99412) 597-38-98

ass. Heydərova Y.F.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Heydərova Yeganə Fərhad qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1976-1982

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-hal-hazırda

Ailə təbabəti kafedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1988-1991

Sahə terapevti

Bakı şəhəri 9 saylı poliklinikası

Bakı şəhəri

3

1985-1988

Həkim-ftiziatr

Bakı şəhər vərəm dis-panseri

Bakı şəhəri

4

1983-1984

Həkim-ftiziatr

Qəbələ Mərkəzi rayon xəstəxanası

Qəbələ şəhəri

5

1982-1983

Həkim-interna

Vərəm Tədqiqat İnstitutu

Bakı şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

1984

Ftiziatriya

Ftiziatriya İnstitutu, Bakı şəhəri

2

1989

Terapiya

Həkimlərin İxtisaslaşdırma İnstitutu, Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ailə həkiminin təcrübəsində yod defisiti.

Salihov M.S.,

Axundova X.R.,

Heydərova Y.F.

Ailə həkimi jurnalı,oktyabr 2016

 

2

Ailə həkiminin təcrübəsində metabolik sindrom meyarı – AT korreksiyası  zamanı AÇF inhibitorları və Aktoveginin rolu

M.S.Salihov,

K.X. Rəhmanova,

Y.F. Heydərova,

F.A. Ələsgərov

Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş "Təbabətin aktual problemləri" mövzusunda elmi konfransın materialları, 2014, səh. 101-102

3

Ailə həkiminin iş təcrübəsində Nebivalolun əhəmiyyətli rolu

M.S.Salihov,

K.X.Rəhmanova, Y.F.Heydərova

"Zərifə xanım Əliyeva - 90" elmi-praktik seminarının tezisləri, 2013, səh 31-32

4

Эффективность комбини-рованной терапии холино-блокаторов и В2- адрено-миметиков у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в практике семейного врача.

Салихов М.С.,

Мамедова А.П.,

Газвинова Э.А.,

Гейдарова Е. Ф. 

Professor K.Balakişiyevin ana-dan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı- 2016, səh 165-168

 

Cəmi: 33