(+99412) 597-38-98

ass. Qasımova L.R.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Qasımova Lalə Rafiq

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1985-1991

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1995-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

2

1995

Poliklinik Terapiya Kafedrası, baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

3

1992-1995

Həkim-kardioloq

Bakı sağlamlıq sahəsi

Bakı şəhəri

4

1991-1992

Həkim-interna

Azərbaycan Tibb Universitetinin III Daxili Xəstəliklər kafedrası

Bakı şəh., Bakıxanov küç., 23

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

1993

Klinik EKQ

Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı şəhəri

2

2007

Kliniki homotoksikologiya

Bakı şəhəri

3

2008

Kliniki homotoksikologiya

Bakı şəhəri

 

Elmiməqalələrhaqqındaməlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyərin fibroz dətişikliklərinin diaqnostikasında elastoqrafiyanın rolu. (məqalə)

M.S.Salihov,

Ş.A. Hacıyeva,

L.R. Qasımova,

X.R. Axundova

İctimai sağlamlıq və səhiyyə, V cild, elmi məcmuə. Bakı- 2017,  səh 155-158

2

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyərin fibroz dəyişikliklərinin diaqnostikosında fibro-test testinin rolu. (tezis)

Hacıyeva Ş.A.,

Qasımova L.R.,

Ələsgərov F. A.,

Salihova K.M.

Əziz Əliyevin anadan ol-masının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-də  keçirilən elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı-2017, səh 201-202

3

Ailə həkiminin tövsiyyəsi: rən-garəng qidalanma sağlamlığa aparan yoldur.

Salihov M.S.,

Qasımova L.R.,

Axundova X.R.

Ailə həkimi jurnalı, iyul 2016

 

4

Ailə həkiminin təcrübəsində xolesistokardial sindrom.

Salihov M.S.,

Qasımova L.R., Məmmədova Ş.A.

XIII Beynəlxalq cərrahiyə və qastroenterologiya konqressi materialları, Bakı-2013, səh-162-163

5

Ailə həkiminin təcrübəsində homotoksikologiya.

Salihov M.S.,

Qasımova L.R.

Ailə həkimi jurnalı, noyabr-2012

Cəmi: 25