(+99412) 597-38-98

ass. Məmmədova A.P.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədova Aytən Paşa qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1988-1994

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1998-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1997-1998

Ailə təbabəti ka-fedrası, baş labo-rant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

3

1995-1996

Sahə həkimi

Dəmir Yol Xəstə-xanası

Bakı şəhəri

4

1994-1995

Həkim-interna

5 №-li şəhər xəstə-xanası

Bakı şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

14.12. – 18.12.2011

Psixi pozuntuların ilkin tibbi yardım səviyyəsində diaqnos-tikası və müalicəsi kursları

Bakı şəhəri, Ailə Sağlamlıq Mərkəzi

2

2014

Nəfəs yollarının infeksiyaları

Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ailə həkiminin təcrübəsində boğazda qızılı stafilokokk in-feksiyasi.

Salihov M.S.,

Məmmədova A.P.,

Pasayeva C.Y.

Ailə həkimi jurnalı -2016  fevral, səh 5-6

2

Venotonik "detralex " in the experience of a family doctor.

Salihov M.S.,

Məmmədova A.P.,

Pasayeva C.Y.,

Salihova K.M.

Beynəlxalq Avrasiya cərrahiyə ve qastroenterologiya konqresinin materialları. Bakı-2013, 12-15 sentyabr. Səh 347-348

3

Эффективность комбинированной терапии холиноблокаторов и В2- адреномиметиков у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) в практике семейного врача.

Салихов М.С.,

Мамедова А.П.,

Газвинова Э.А.,

Эфендиева Е. Ф. 

Professor K.Balakişiyevin ana-dan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı- 2016, səh 165-168

4

Ailə həkiminin təcrübəsində yuxu intervalının gənc orqa-nizmə təsiri.

Salihov M.S.,

Məmmədova A.P,

Pasayeva C.Y.,

Qəzvinova E.Ə.

Professor K.Balakisiyevin ana-dan olmasinin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı 2016, səh. 96-97

5

Применение внутрижелу-дочного смт-электрофореза с кобамамидом у больных хроническим аутоиммунным гастритом в практике семейного врача.

Газвинова.Э.А.,

Мамедова А.П.,

Пашаева Д.Ю.

Ə.Əliyevin anadan olmasinin 120 illik yubileyi münasibəti ilə elmi-praktik konfransın materialları. Bakı -2017, səh 254-255

 

Cəmi: 25