ass. Məmmədova Ş.A.

Qısaməlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Məmmədova Şəhla Abid qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1981-1987

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1992-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1991-1992

II Daxili xəstəlikləri kafedrası, baş la-borant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

3

1988-1990

II Daxili xəstəlikləri kafedrası, kliniki ordinator

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

4

1987-1988

Həkim-interna

 

Bakı şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

2012

Ürək-qan-damar sistemi xəstə-liklərinin homeopatik müalicəsi

Bakı şəhəri

 

Elmiməqalələrhaqqındaməlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyərin fibroz dəyişikliklərini diaqnostikasında elastoqra-fiyanın rolu. (məqalə)

M.S.Salihov,

Ş.A. Məmmədova

L.R. Qasımova,

X.R. Axundova

İctimai sağlamlıq və səhiyyə, V cild, elmi məcmuə. Bakı-2017, səh 155-158

2

Ailə həkiminin iş təcrübəsində qaraciyərin fibroz dəyişiklikləri-nin diaqnostikosında fibro-test testinin rolu. (tezis)

Məmmədova  Ş.A., Qasımova L.R.,

Ələsgərov F. A.,

Salihova K.M.

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-də  keçirilən elmi-praktiki konfransının materialları, Baki-2017, səh 201-202

3

Ailə həkiminin iş təcrübəsində kəskin leykoz.

M.S.Salihov,

Ş.A. Məmmədova

Ailə həkimi jurnalı, noyabr- 2014

4

Qalxanvarı vəzin düyünlü urunun müalicəsində ailə həkiminin taktikası.

M.S. Salihov,

Ş.A. Məmmədova,

X.R.Axundova

Ailə həkimi jurnalı, may- 2015

5

Effectivenes of eradication treatment in ulcer diseases in practice of a family doctor

M.S. Salihov,

Ş.A. Məmmədova

XII Beynəlxalq cərrahiyyə və qastroenterologiya konqresinin materialları, Bakı-2011, səh-69.

Cəmi: 30