(+99412) 597-38-98

ass. Rəhmanova K.X.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Rəhmanova Kəmalə Xalid qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1975-1981

Müalicə işi

N. Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

1991-hal-hazırda

Ailə təbabəti ka-fedrası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1990-1991

Şöbə müdiri

Bakı şəhərinin “Sağ-lamlıq sahəsi”

Bakı şəhəri

3

1982-1990

Həkim-kardioloq

Bakı şəhərinin “Sağ-lamlıq sahəsi”

Bakı şəhəri

4

1981-1982

Həkim-interna

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kardioloji Mərkəzi

Bakı şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

10.09. – 10.10.1987

Herontologiya

Kiyev şəhəri

2

sent. – dek.1991

Kardiologiya

Həkimlər Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı şəhəri

3

05.03. – 27.05.2008

Həkim-kardioloqlar üçün treninq

Azərbaycan Endokrinoloqlar EC, Bakı şəhəri

4

yanv. – fevr.2011

Homotoksikologiya

Bioloji Təbabət Klinikası, Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmi iş və məqalənin adı

Müəlliflər

Nəşr

1

Qurani-Kərimdə kardioloji simptomatika 

N.M.Məmmədov, K.X.Rəhmanova 

"Təbii fəlakətlərə daha çox məruz qalan regionlarda dayanıqlığın yüksəldilməsi, icmaların fövqəladə hallara hazırlanması və əhali arasında risk mədəniyyətinin yüksəldilməsi" mövzusunda elmi-praktiki konfrans, 2012, səh 157-159

2

Ailə həkiminin iş təcrü-bəsində Nebivalolun əhə-miyyətli rolu

M.S.Salihov,

K.X. Rəhmanova,

Y.F. Heydərova

"Zərifə xanım Əliyeva - 90" elmi-praktik seminarının tezisləri, 2013, səh 31-32

3

Ailə həkiminin təcrübə-sində metabolik sindrom meyarı - AT korreksiyası zamanı AÇF inhibitorları və Aktoveginin rolu

M.S.Salihov,

K.X. Rəhmanova,

Y.F. Heydərova,

F.A. Ələsgərov

Azərbaycan Tibb Universiteti əməkdaşlarının elmi tədqiqat işlərinin yekunlarına həsr edilmiş "Təbabətin aktual problemləri" mövzusunda elmi konfransın materialları, 2014, səh 101-102

4

Ekstremal vəziyyətlər və emosional sferanın reak-siyaları

N.M. Məmmədov,

K.X. Rəhmanova 

AR Səhiyyə Nazirliyinin V.Axundov adına Milli Elmi-Tədqiqat Profilaktika İnstitutunun elmi əsərləri, VIII cild, 2015 səh 125-128

5

Ailə həkiminin təcrübə-sində diabetik nefropati-yası olan xəstələrdə Lozartanının üstünlüyü

M.S.Salihov,

K.X. Rəhmanova,

X.R.Axundova,

E.Ə. Qəzvinova

Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibəti ilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, 2016, səh 233-234

Cəmi: 34