(+99412) 597-38-98

ass. Salihova K.M.

Qısa məlumat

1

Ad, soyad, ata adı

Salihova Kamilə Mustafa qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedranın assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

 

Təhsil

Təhsil müddəti

İxtisası

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1992-1998

Müalicə işi

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

2

1998-1999

Oftalmologiya üzrə internatura

1 saylı şəhər xəstə-xanası

Bakı şəhəri, Mirqasımov küç., 1

3

2000-2002

Klinik ordinatura

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəhəri, Bakıxanov küç., 23

4

2017-hal-hazırda

Qiyabi doktorantura 

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləş-dirmə İnstitutu

Bakı şəhəri

 

İş təcrübəsi haqqında

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2006-hal-hazırda

Ailə təbabəti kafed-rası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

2

2004-2006

Ailə təbabəti kafed-rası, baş laborant

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

3

2000-2002

Klinik ordinatura

1 saylı şəhər xəstə-xanası

Bakı şəh. Bakıxanov küç., 23

4

1998-1999

Oftalmologiya üzrə həkim-interna

1 saylı şəhər xəstə-xanası

Bakı şəhəri

 

Təliminmüddəti

Təlimin adı

Təliminkeçirdiyiünvan

1

2010

Ailə həkiminin təcrübəsində ailə planlaşdırılması və müasir kontrasepsiya üsulları

Ailə sağlamlıq mərkəzi, Bakı şəhəri

 

Elmi iş və məqalələr haqqında məlumat

Elmiməqaləninadı

Müəlliflər

Nəşr

1

Семейный врач и психи-ческое здоровье

М.С.Салихов,

Г.Ч.Герайбейли,

К.М.Салихова

Bakı şəhəri, Azərbaycan Tibb universitetinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 2010, səh. 281-282.

2

Глазные проявления нико-тиновой зависимости в практике семейного врача.

К. М. Салихова

Professor Balakişiyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş Bey-nəlxalq Elmi Konfrans, 2016, səh. 168-171.

3

Компьютерный синдром

К. М. Салихова

Təbabətin aktual problemləri. Bakı, 2017, səh. 104.

4

Гомеопатия в лечении глаукомы

К. М. Салихова

İctimai sağlamlıq və səhiyyə. V cild. Bakı, 2017, səh. 233-236.

5

İİV / QİCS-in (İnsanın im-munçatışmazlıq virusu / Qa-zanılmış immunçatışmazlıq sindromu) Erkən diaqnosti-kasında ailə həkiminin rolu (dərs vəsaiti). 

M.S.Salihov,

D.A.Mahmudova,

Z.İ.Əlizadə,

K.M.Salihova

Bakı-2017, 189 s.

Cəmi: 41