(+99412) 597-38-98

ass. Əlizadə İ.B.

1

Soyadı, adı və atasının adı

Əlizadə İnarə Bahadur qızı

2

İxtisas

Terapiya

3

Vəzifə

ATU-nun Ailə təbabəti kafedrasının assistenti

4

Şöbə

Ailə təbabəti kafedrası

Təhsil

 

Təhsil müddəti

İxtisas

Təhsil müəssisənin adı

Təhsil müəssisənin ünvanı

1

1983-1989

Müalicə işi

N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu

Bakı şəhəri, Bakixanov küç., 23

 

İş təcrübəsi haqqında

S/N

İşləmə müddəti

Vəzifəsi

Müəssisənin adı

Müəssisənin ünvanı

1

2017

Ailə təbabəti kafed-rası, assistent

Azərbaycan Tibb Universiteti

Bakı şəh., Bakixanov küç., 23

2

09.2016-01.2017

Həkim-terapevt

Mərkəzi Neftçilər xəstə-xana sənayə təbabəti şöbəsi

Bakı şəh.

3

01.2013-12.2013

Həkim-terapevt

Mərkəzi Klinik Xəstə-xanası

Bakı şəh.

4

2008-2011

Həkim-terapevt, ailə həkimi

Top Medical Center-Wellcare Hospital

Dubai, B.Ə.Ə.

5

2003-2008

“Dr. Akel’s Medical Clinic”-həkim terapevt, ailə həkimi

Dr. Akel’s Medical Clinic

Dubai, B.Ə.Ə.

6

2000-2002

Həkim-terapevt, ailə həkimi

Dr. Wasef Medical Clinic

Dubai, B.Ə.Ə.

7

1989-1990

Həkim interna

4 saylı Bakı şəh. xəs-təxanası

Bakı şəh.

 

S/N

Təlimin müddəti

Təlimin adı

Təlimin küçirdiyi ünvan

1

1996

01.09.1996-01.11.1996

Избранные вопросы рент-генологии

Азербайджанский Государст-венный институт усовершенст-вования врачей г. Баку

2

01.03.2004

Gulf Heart  Society Master Train advanced life support

Dubai, B.Ə.Ə. Culf Heart Society

3

01.02.2008-04.2008

Neurolinquistic Hypnotherapy

Dubai, B.Ə.Ə.

4

28.01.-29.01.2009

Middle East  Gastroenterology Conference

Dubai, UAE Dubai İnternational Convertion Center

5

26.01.28.01.2009

Middle East Paediatrics Conference

Dubai, UAE Dubai İnternational Convertion Center

6

24.01.2011-25.01.2011

Treating & preventing Acute Coul Attacks

Dubai, UAE

7

27.11.2011

Chronic Respiratory  & Sleep  Disease

Dubai, UAE

8

21.12.2015-15.01.2016

Terapiyanın aktual məsə-lələri

Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu,Bakı şəh.

9

04.04.2017-07.07.2017

“Nutrisiologiya və dietologiya-nın əsasları”Kliniki dietologiya

Sağlamlıq strategiyası təlim mərkəzi, Bakı şəh.

Qurumlarda üzv olduğu haqqında məlumat

S/N

Qurumun adı

1

Emirates Medical Association,2002

2

American National Federation of Neurolinquistic Programming & Hypnotherapy,2008