(+99412) 597-38-98

Elmi işlər

  1. M.S.Salihov. “Ailə təbabəti”.  Dərslik. Bakı-2011
  2. Kərimov N.C. Ailə həkiminin təcrübəsində iynəbatırma metodu. Dərs vəsaiti. Bakı- 2014
  3. Əli-Zadə L.İ.  Ailə həkiminin təcrübəsində rast gələn klinik simtomlar.  Dərs vəsaiti. Bakı -2016
  4. M.S. Salihov, D.A. Mahmudova, L.İ. Əli-zadə, K.M. Salihova  IIV/ QİÇS –in erkən daiqnostikasında ailə həkiminin rolu.  Dərs vəsaiti. Bakı- 2017
  5. T.Ə.Qafarov, G.Ç.Gəraybəyli, Z.F.Musabəyov, M.S.Salihov, S.Y.Mahmudova.  İlkin tibbi yardım  səviyyəsində psixi pozuntuların diaqnostika və müalicəsi. Dərs vəsaiti. Bakı- 2017
  6. Axundova X.R. Dudinskaya Y.N.  Şəkərli diabet və ağırlaşmaların diaqnostika, müalicə və profilaktikası üzrə  beynəlxalq tövsiyələrin praktiki aspektləri.  Metodik vəsait.  Bakı-2018