(+99412) 597-38-98

Elmi-pedaqoji kadr hazırlığı

Elmi rəhbərin və ya məsləhətçinin soyadı, atasının adı, elmi dərəcəsi və elmi adı

 Dissertant və ya doktorantın adı

 Iddia olunan elmi dərəcə (əyani və ya qiyabi)

 Dissertant və ya doktorantın mövzusu

 Elmi rəhbərin təsdiq olunma tarixi və protokol nömrəsi

1. Elmi rəhbər - Mirzəzadə Valeh Əliəşrəf oğlu, t.e.d., professor

 

Axundova Xumra Ramiz qızı

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

(əyani)

«Экспериментальное  обоснование коррекции оксидативного стресса при сахарном диабете новой фитокомпозицией»

20.04.2012-ci ildə ATU-nin Terapiya üzrə Problem komissiyasının 8 №-li protokoldan və 24.04.2012–ci ildə keçirilmiş II MPF-nin Elmi Şura

Iclasının 8 №-li protokoldan  çıxarışla təsdiqlənib.

2. Elmi rəhbər - Cəfərova Rəna Ənvər qızı, b.e.d., dosent

Qasımova Səkinə Vagif qızı

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

(əyani)

«Экспериментальное  обоснование приминения фитопрепаратов  в лечении и профилактике лекарственных гепатитов»

19.04.2017-ci ildə ATU-nin Terapiya üzrə Problem komissiyasının 1 №-li protokoldan və 25.05.2017–ci ildə keçirilmiş II MPF-nin Elmi Şura

iclasının 9 №-li protokoldan çıxarışla təsdiqlənib.

3. Elmi rəhbər - Ağayev Fazil. B., t.e.d, professor

Salihova Kamilə Mustafa

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

(əyani)

«Роль семейного врача в раннем выявлении глаукомы и организация адекватного наблюдения в городе Баку»

9.06.2017- ci il tarixli ADHTİ-nun problem komissiyasının 4 saylı protokoldan və 4.07.2017-ci il tarixli ADHTİ-nun Terapiya və tibbi profilaktika fakültələrinin Elmi Şura iclasının 3 №-li protokoldan çıxarışla təsdiqlənib.

4. Elmi rəhbər-Mahmudova Səadət Yunus qızı, t.e.d.,professor

 

Rəsul İlahə Telman

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

(əyani)

«Астенические состояния при высокой нормальнoй артериальной гипертензии»

08.12.17-ci il tarixli  ADHTİ-nun problem komissiyasının 5 saylı protokoldan və 10.01.2018-ci il tarixli ADHTİ-nun Terapiya və tibbi profilaktika fakültələrinin Elmi Şura iclasının 1 №-li protokoldan çıxarışla təsdiqlənib.